ရန္ကုန္

ျမန္မာ့ဆန္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ဆန္ဝယ္ယူေရးတင္ဒါၿပိဳင္ရန္ ဖိတ္ေခၚထား ေသာ္လည္း ဝင္ၿပိဳင္ရန္ မေသခ်ာေသးေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာသည္။ ''ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကေန ဆန္ဝယ္ယူေရးတင္ဒါၿပိဳင္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ ၿပိဳင္ျဖစ္မယ္၊ မၿပိဳင္ျဖစ္ေတာ့ မသိေသးဘူး။ အရင္တစ္ခါတုန္းကေတာ့ ေစ်းႏႈန္း မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္လို႔ မတင္ပို႔ခဲ့ရဘူး''ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၆

အိမ္ရာမဝယ္ႏုိင္သည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ငါးႏွစ္အထိငွားမည့္ အငွားအိမ္ရာစနစ္ေဖာ္ ေဆာင္မည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။ မတ္ ၆ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အိမ္ရာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဂ်ိဳက္ကာမွ ဂ်ပန္ယန္း ၁၅ ဘီလီယံေခ်းယူေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကို ဝန္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ရွင္းလင္းရာ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

မႏၲေလး မတ္ ၆

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာဝတီ ျမစ္ကမ္းေဘးရွိ ေက်းရြာမ်ား ကမ္းၿပိဳမႈ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနက ေငြက်ပ္ ၄၁ ဒသမ ၈၇ ဘီလီယံ သုံးစြဲ၍ ေနရာ ၁၉ ခုတြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ဧၿပီလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားၿပီးစီး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၆

နိုင္ငံအတြင္း မွန္ကန္သည့္ ေစ်းျဖင့္ ဆန္ရနိုင္ဖုိ႔အေရးႀကီးသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယေန႔နံနက္ပုိင္း ေနျပည္ေတာ္(MICC_2)တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါး ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ(၂၀၁၈) အခမ္းအနား၌ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅

လမ္းနယ္နိမိတ္ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေျမလပ္မ်ားကိုသိမ္းယူစဥ္ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့ပါက မူလပိုင္ရွင္မ်ားကို ျပန္လည္ေပးမည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာသည္။ မတ္ ၅ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးအုန္းလြင္က ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္အပါ အဝင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လမ္းဦးစီးဌာန၏လမ္းနယ္ နိမိတ္မ်ားကို မူလလမ္းႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပ ၃ဝဝ မွ ေပ ၁၅ဝ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ ေျမလြတ္ေျမလပ္မ်ားအား မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈအေပၚ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၇၃ သန္းေက်ာ္ပမာဏအထိ ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂ဝ၆ ခုအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ဝ၇ ဒသမ ၂ဝ၇ သန္းခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃ သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမခဲြျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အဆုိျပဳအနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြအား မူလေၾကညာထားသည့္ တစ္နာရီက်ပ္ ၆ဝဝ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္ နာရီသတ္မွတ္ၿပီး တစ္ရက္အတြက္ က်ပ္ ၄၈ဝဝ ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၄

သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံမ်ားကို သြင္းကုန္အခြန္ႀကီးေလးစြာ ေကာက္ခံရန္ မိမိစီစဥ္ေနမႈကို ဥေရာပသမဂၢက လက္စားေခ်တံု႔ျပန္လာပါက ဥေရာပႏုိင္ငံထုတ္ကားမ်ားကို သြင္းကုန္အခြန္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း မတ္ ၄ ရက္ ႐ိုက္တာသတင္းကဆုိသည္။

Page 5 of 68