ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅ 

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၇၃ သန္းေက်ာ္ပမာဏအထိ ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွသိရသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂ဝ၆ ခုအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃ဝ၇ ဒသမ ၂ဝ၇ သန္းခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၆၆ ဒသမ ၅၃ သန္းခြင့္ျပဳေပးခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၅ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနရာေဒသႏွင့္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမခဲြျခားဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္သည့္ အဆုိျပဳအနည္းဆုံးအခေၾကး ေငြအား မူလေၾကညာထားသည့္ တစ္နာရီက်ပ္ ၆ဝဝ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္ခ်ိန္ရွစ္ နာရီသတ္မွတ္ၿပီး တစ္ရက္အတြက္ က်ပ္ ၄၈ဝဝ ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္၊ မတ္ ၄

သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယံမ်ားကို သြင္းကုန္အခြန္ႀကီးေလးစြာ ေကာက္ခံရန္ မိမိစီစဥ္ေနမႈကို ဥေရာပသမဂၢက လက္စားေခ်တံု႔ျပန္လာပါက ဥေရာပႏုိင္ငံထုတ္ကားမ်ားကို သြင္းကုန္အခြန္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ၿခိမ္းေျခာက္ ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း မတ္ ၄ ရက္ ႐ိုက္တာသတင္းကဆုိသည္။

မႏၲေလး၊ မတ္ ၄

မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး မႏၲေလးကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္း ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ ေဆး႐ံုေတာ္ ေရွ႕မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေနရာတြင္ သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ငွက္အိမ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ေရာင္းခ်ေနရာ တိရစၧာန္ခ်စ္သူမ်ား၏ ဝယ္ယူအား ေပးမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ အေရာင္း ေစ်းကြက္တစ္ခုရရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ဟားခါး၊ မတ္ ၄

ခ်င္းျပည္နယ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အေရးပါသည့္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား အဆင့္မီေကာင္းမြန္လာေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပ ေဒသႏွင့္ ေက်းလက္ဆက္သြယ္ ေရးလမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအတြက္ ၂ဝ၁၇- ၂ဝ၁၈ ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆ဝ၈၃၉ ဒသမ ၉၃၇ ကို လမ္းတံတားတည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ စိုက္ထုတ္အသံုးျပဳေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႐ံုးမွသိရသည္။

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃- ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သႀကၤန္ က်ဳံးပတ္လည္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လမ္း ေလွ်ာက္သႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ဖိတ္ေခၚေနၿပီျဖစ္ရာ ေနရာအလိုက္အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွစတင္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား၊ မတ္ ၃ - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ဗီဇာပါရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ Asian Discovery Travels & Tours Co,Ltd ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားဧည့္သည္ f Mr.Michael Maximilian Kreuzmeir အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးတို႔သည္ ¤င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေျခာက္စီးတို႔ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ၿပီး ျမဝတီ- မဲေဆာက္ဝင္ထြက္ဂိတ္မွ မတ္ ၂ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃- ဆင္၏ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းဝယ္မႈေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္သတ္ ျဖတ္ခံရမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္မားေန ေၾကာင္း မတ္ ၃ ရက္ နံနက္ပိုင္း က မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ရွိ မိုး ေကာင္းဓမၼာ႐ံု၌က်င္းပသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ မွ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ¤င္း တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီး ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

Page 6 of 68