မႏၲေလး၊ မတ္ ၃- ၁၃၇၉ ခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕သႀကၤန္ က်ဳံးပတ္လည္ ေရကစားမ႑ပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လမ္း ေလွ်ာက္သႀကၤန္ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ဖိတ္ေခၚေနၿပီျဖစ္ရာ ေနရာအလိုက္အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ ျဖင့္ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္မွစတင္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနား၊ မတ္ ၃ - ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ဗီဇာပါရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တတိယႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္မွ စတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ မွ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ Asian Discovery Travels & Tours Co,Ltd ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသားဧည့္သည္ f Mr.Michael Maximilian Kreuzmeir အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ခုနစ္ဦးတို႔သည္ ¤င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး၊ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ ေျခာက္စီးတို႔ျဖင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္း လည္ပတ္ၿပီး ျမဝတီ- မဲေဆာက္ဝင္ထြက္ဂိတ္မွ မတ္ ၂ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃- ဆင္၏ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းဝယ္မႈေစ်းကြက္ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္သတ္ ျဖတ္ခံရမႈမွာ ႏွစ္စဥ္ျမင့္မားေန ေၾကာင္း မတ္ ၃ ရက္ နံနက္ပိုင္း က မဟာမုနိ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ရွိ မိုး ေကာင္းဓမၼာ႐ံု၌က်င္းပသည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲတြင္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ မွ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ¤င္း တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ား တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တားဆီး ေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ေတြ၊ မတ္ ၂

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစ်းေလးခုကုိ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအပါအဝင္ စက္႐ုံစုေစ်း၊ ဆပ္႐ိုးက်ေစ်းႏွင့္ မင္းဂံေစ်းတုိ႔ကုိ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဟားခါး၊ မတ္ ၂

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဧည့္မ်ားအ ေနျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္သဘာဝအ လွအပမ်ားကိုအေပၚစီးမွၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕႐ႈခင္းသာအပန္း ေျဖကြင္းေနရာတြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၇ဝဝ အကုန္အက်ခံ၍ အေဝးၾကည့္ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂

ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ Singkhon နယ္စပ္ဂိတ္ကို ယာယီအဆင့္မွ အၿမဲတမ္းအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး Prachuap Khiri Khan  ျပည္နယ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ Singkhon နယ္စပ္ဂိတ္သည္ လက္ရွိတြင္ အထူးယာယီစစ္ေဆး ေရးဂိတ္အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎နယ္ စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Muang ခ႐ိုင္သို႔ တစ္ညအိပ္သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ညအိပ္လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁-သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ)တြင္ ဂ်ပန္ JFE MERANTI ကုမၸဏီမွ သံမဏိစက္႐ံုလုပ္ငန္းအတြက္ ပထမဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ သန္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁-သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဘီလီယံ ၄၀ ခန္႔အထိ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိႏိုင္ဟု ပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

Page 6 of 68