စစ္ေတြ၊ မတ္ ၂

ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအပါအဝင္ ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေစ်းေလးခုကုိ အဆင့္တုိးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးအပါအဝင္ စက္႐ုံစုေစ်း၊ ဆပ္႐ိုးက်ေစ်းႏွင့္ မင္းဂံေစ်းတုိ႔ကုိ အဆင့္တုိးျမႇင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ဟားခါး၊ မတ္ ၂

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပဧည့္မ်ားအ ေနျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ႏွင့္သဘာဝအ လွအပမ်ားကိုအေပၚစီးမွၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္ ဟားခါးၿမိဳ႕႐ႈခင္းသာအပန္း ေျဖကြင္းေနရာတြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၇ဝဝ အကုန္အက်ခံ၍ အေဝးၾကည့္ေမွ်ာ္စင္တစ္ခုတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္ နယ္စည္ပင္သာယာေရး႐ံုးမွ တာဝန္ရွိတစ္ဦးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂

ထိုင္း-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ ထိုင္းႏုိင္ငံ Singkhon နယ္စပ္ဂိတ္ကို ယာယီအဆင့္မွ အၿမဲတမ္းအဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရး Prachuap Khiri Khan  ျပည္နယ္အစိုးရ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ ေၾကာင္းသိရသည္။ Singkhon နယ္စပ္ဂိတ္သည္ လက္ရွိတြင္ အထူးယာယီစစ္ေဆး ေရးဂိတ္အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎နယ္ စပ္ဂိတ္ကို ျဖတ္သန္းကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Muang ခ႐ိုင္သို႔ တစ္ညအိပ္သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎နယ္စပ္ဂိတ္မွတစ္ဆင့္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ တစ္ညအိပ္လာေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁-သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း(ခ)တြင္ ဂ်ပန္ JFE MERANTI ကုမၸဏီမွ သံမဏိစက္႐ံုလုပ္ငန္းအတြက္ ပထမဆံုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅ သန္းျမႇဳပ္ႏွံခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁-သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံျပည့္သြားၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဘီလီယံ ၄၀ ခန္႔အထိ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိႏိုင္ဟု ပညာရွင္မ်ား ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ ႀကီးဦးဆက္ေအာင္ကေျပာသည္။

မတ္ ၁-ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း တန္ဖိုးနည္း/တန္ဖိုးသင့္ အိမ္ရာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္အတြက္ အိမ္ရာေျမယာပိုင္ ဆိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ အေပၚ ေငြေၾကးတစ္စံု တစ္ရာ ေတာင္းခံပါက အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ အိမ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်ေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ေညာင္ဦး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈- ျမန္မာ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ေျမြႏွင့္ ေက်းငွက္မ်ား စီးပြားျဖစ္ဖမ္းဆီး စားေသာက္မႈမ်ား မ်ားလာေသာ ေၾကာင့္ သဘာဝေဂဟစနစ္ပ်က္စီး လာကာ စုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈႀကဳံ ေတြ႕လာေနရေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈- ႏွစ္စဥ္အခြန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈ၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိေစရန္ စည္းၾကပ္မႈ မွကင္းလြတ္ခဲ့ေသာ ဝင္ေငြမ်ားကို အထူးအစီအစဥ္ဟုသံုးႏႈန္းၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မျပဳသင့္ဘဲ စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ အခြန္သက္သာခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီ ရင္ခံသည္။

Page 7 of 68