HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Editorials [-- အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ --]

ဝိသမစိတ္ကို ဖယ္ရွား၊ ျပည္သူမ်ားကို ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ ကူညီ

ဝိသမစိတ္ကို ဖယ္ရွား၊ ျပည္သူမ်ားကို ပရဟိတစိတ္ျဖင့္ ကူညီ

ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ ဂ်က္ေလယာဥ္ကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ထိုးတက္သြားမည္ဟု ယခင္စီမံဘ႑ာျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး ေျပာခဲ့ဖူးသည့္အတိုင္း လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာေသးေသာ္လည္း ေဒၚလာေငြလဲ ႏႈန္းႏွင့္စက္သံုးဆီေစ်းတို႔ကေတာ့ ဂ်က္ေလယာဥ္မက၊ အာကာသလြန္းပ်ံ ယာဥ္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ထိုးတက္လ်က္ရွိရာလက္ရွိတြင္အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆးဝါးေစ်းကြက္ကိုလည္းသက္ေရာက္ထိခိုက္လာေနၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

လတ္တေလာ၌ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေဆးဝါးအခ်ဳိ႕ေစ်း ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အတူေဆးကုမၸဏီအခ်ဳိ႕အေရာင္းပိတ္ထားမႈတို႔ ရွိလာသည္ဟုၾကားသိရေပ၏။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ေဒၚလာေစ်းတက္ပါက ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းရသည့္ ကုန္စည္တို႔မလႊဲမေသြေစ်းတက္မည္ကေသခ်ာေပရာ ေနာက္ဆက္တြဲအရ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားသက္ေရာက္ လာႏိုင္ေပသည္။

 

သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေဆးဝါးမ်ားေစ်းတက္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ယာယီအေရာင္းရပ္ ဆိုင္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေမတၲာရပ္ခံခ်က္ကအလြန္ ထူးျခားသည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၏ဆိုလိုရင္းမွာေဒၚလာ ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အခက္အခဲႀကံဳရသည္ကိုသိရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေၾ<ြကးစနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ထားသည့္အတြက္ အေၾကြးမ်ားျပန္လည္ရရွိ ခ်ိန္၌လက္ရွိေဒၚလာေပါက္ေစ်းႏွင့္မကိုက္ေတာ့သျဖင့္ ထပ္မံမဝယ္ယူႏိုင္ဘဲ အ႐ႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည္ကို သိရွိပါေၾကာင္း ဆိုေပ၏။


သို႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား၊ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ လူနာမ်ား ထံသို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာဝယ္ယူသံုးစြဲေနရျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေပၚလာေစရန္ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္သေဘာထားႀကီးစြာလူနာအက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး ၍အနည္းဆံုးႏွင့္အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးႏႈန္းထားျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးၾကပါရန္ေမတၲာရပ္ခံထားေပ၏။ ထို႔အျပင္ ေစ်းကြက္တြင္ေဆးဝါးျပတ္လတ္မႈမျဖစ္ ေပၚေစရန္ယာယီအေရာင္းရပ္ျခင္းမ်ားတတ္ႏိုင္သမွ်မျပဳလုပ္ၾကပါရန္လည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအက်ိဳးကိုေရွး႐ႈ၍ ေမတၱာရပ္ခံအသိေပး ႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေပၚ မည္မွ်သက္ေရာက္မႈရွိ၊ မရွိကိုမေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးေလာကအတြင္းျမင္ေတြ႕ရခဲသည့္ သေဘာထားတစ္ခုအျဖစ္တေလးတစားအသိအမွတ္ျပဳလိုေပသည္။အထူးသျဖင့္မူ ပရဟိတစိတ္ထား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအက်ိဳးကိုေရွး႐ႈ၍စေသာအသံုးအႏႈန္းမ်ားက မိမိတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကိုလိႈက္လွဲစြာ ႐ိုက္ခတ္ေစေပ၏။


စီးပြားေရးဟူသည္ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္သာ အဓိကလုပ္ကိုင္ ျခင္းျဖစ္၍မည္သူမွ်အ႐ႈံးခံလုပ္ကိုင္ၾကမည္မဟုတ္။ စီးပြားေရးသေဘာအရ အျပစ္တင္ရန္လည္းမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္အ႐ႈံးေပၚ၍အခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ေနခ်ိန္၌ပင္ ျပည္သူမ်ား၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား၊ လူနာမ်ားဒုကၡေရာက္မည္ကိုေမွ်ာ္ေတြး၍ပရဟိတစိတ္ထားအရ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လုပ္ ငန္းရွင္အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုက ေမတၲာရပ္ခံျခင္းကမူ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၌ေပ်ာက္ကြယ္ ေနသည့္ျဗဟၼာစိုရ္တရားကိုမထင္မွတ္ဘဲျပန္လည္ျမင္ေတြ႕ရသည့္အလားခံစားမိေပသည္။


သို႔ျဖစ္ေပရာ ဤအေျခအေနကိုအေျချပဳ၍ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္က႑တိုင္းမွတာဝန္ရွိ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအစိုးရအဖြဲ႕တို႔မျဖစ္မေန ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး လက္ရွိႀကံဳေတြ႕ေနသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာမႈအပါအဝင္ျပည္သူတို႔၏အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္နည္းလမ္း၊ အစီအမံတို႔အားတိုင္းျပည္အက်ိဳးေမွ်ာ္ကိုး၍အတူတကြ ပူးေပါင္းလက္တြဲကာ အျမန္ဆံုးအေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္လိုၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

အယ္ဒီတာ (စက္တင္ဘာ ၂၁၊ ၂ဝ၁၈)

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top