HIGHLIGHT NEWS
Main menu

World News ကမၻာ႔ သတင္းမ်ား

ပိုလန္ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾက

ပိုလန္ႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပခဲ့ၾက

ဝါေဆာ၊ ေမ ၁၃

ပိုလန္ႏုိင္ငံ ဝါေဆာၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္သူ၊ ဆႏၵျပသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ တရားစီရင္ေရး၌ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနမႈအေပၚ ေမ ၁၂ ရက္က ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေမ ၁၃ ရက္ သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ယင္းသို႔ တရားစီရင္ေရး၌ အစုိးရ၏ စြက္ဖက္ေနမႈသည္ အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေနသည္ဟု မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံတြင္ Law and Order ကြန္ဆာေဗးတစ္ ပါတီသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစကာ အာဏာရအုပ္စိုးခဲ့သည္။ ပိုလန္ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္မည္ဟူ၍ ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံတြင္း အဓိကအရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား တင္းက်ပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။

 

ဆႏၵျပမႈအား အတိုက္အခံပါတီမ်ားကဦးေဆာင္ကာ ေထာင္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအုပ္ႀကီးသည္ ဥေရာပသမဂၢအလံမ်ား ကိုင္ ေဆာင္ကာ ဝါေဆာၿမိဳ႕လယ္၌ စုေဝးကာ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵ ျပခဲ့ၾကသည္။ အတုိက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္ေသာ ႏိုဝုိဇက္စနာပါတီ၊ The Civic Platform Party တို႔ မွ ဆႏၵျပပြဲအား အမ်ားဆံုး ဦးစီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

Ref: Reuters

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top