သႀကၤန္ပြဲေတာ္က်င္းပေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မ႑ပ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ေရေပးေဝမႈအပိုင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ထားရွိမည့္ အေျခအေနမ်ားအား အေသးစိတ္ သိရွိႏိုင္ရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းႏွင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါသည္။

မႏၱေလးက အူရီဒူးရဲ႕ M-ပိုက္ဆံ၀န္ေဆာင္မႈကို ေပးေနသလို M-ပိုက္ဆံရဲ႕ ေငြသားကံစမ္းမဲမွာ ကံထူးခဲ့တဲ့ Star Mobile ဆိုင္က M-ပိုက္ဆံ ကိုယ္စားလွယ္က M-ပိုက္ဆံ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ Star Mobile က ပံုမွန္ ဟန္းဆက္ေတြ၊ ဟန္းဆက္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ပစၥည္းေတြ၊ ေငြျဖည့္ကတ္၊ ဆင္းကတ္စတာေတြကို ပံုမွန္ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့လုပ္ငန္း တစ္ခုပါျဖစ္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေငြ ေၾကးပိုင္း၌ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္း အေျခအေနမ်ားကို ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ၊ ျပည္သူ႕ ေငြစာရင္းတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒဂံုမဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ႏွင့္ ယခုလို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတစ္ခုခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ Plan ခ်ထားတယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ခ်ျပတာတို႔၊ လႊတ္ေတာ္ကေန ျပန္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္တာက ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မယ္လို႔ထင္တယ္