ဖလမ္း၊ စက္တင္ဘာ ၂၆- ခ်င္းျပည္ နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕အနီး တည္ေဆာက္ ေနသည့္ ဆူရ္ဘုန္ေလယာဥ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ျဖည့္စြက္ရန္ပုံေငြတြင္ ဘတ္ဂ်က္ပါ ဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ခ်င္းျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ကို စိုက္ထုတ္သုံးစြဲ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ ဦးက စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။  "၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရး ႏွစ္မွာ နိုင္ငံေတာ္ကေန က်ပ္သန္း ၂၀၀ အသုံးျပဳ တည္ေဆာက္ေနတာ ျဖစ္ၿပီး ယခု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ က စိုက္ထုတ္သုံးစြဲထားတယ္ဆိုေပ မယ့္ ေခတၱသုံးစြဲထားရတဲ့သေဘာ ပါ။ ေနာက္လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ စိုက္ထုတ္သုံးစြဲမႈ မရွိရင္ လုပ္ငန္းရပ္ ဆိုင္းရမယ့္ သ ေဘာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းလည္ ပတ္မႈ အၿပီးသတ္နိုင္ေအာင္ အစား ထိုး စိုက္ထုတ္သုံးစြဲတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါ တယ္" ဟု ၎ ကေျပာၾကား သည္။

Published in Regional