မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂-မႏၲ ေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျမင္းၿခံခရိုင္ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စက္မႈ ဥယ်ာဥ္(ၿမိဳ႕သာ)စီမံကိန္းအတြက္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆက္ လက္ဖိတ္ေခၚသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကိုအက်ိဳး တူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ "စီမံကိန္းေတြရဲ့အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္နဲ႔အက်ိဳးေက်းဇူး ရလဒ္ေတြျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္ဆို တာကို အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္သလို လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကုမၸဏီ ရဲ့ထုတ္ျပန္မႈေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အဖြဲ႕ဆီ ဆက္လက္တင္ျပၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို နိုင္ငံတကာ ကပိုမိုသိရွိၿပီး လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ နိုင္ငံျခားကုမၸ ဏီေတြရဲ့ စက္႐ုံငါး႐ုံလည္ပတ္ ေနၿပီး ထပ္မံတည္ေဆာက္ေနတဲ့ စက္႐ုံေတြရွိသလို တ႐ုတ္နိုင္ငံက ကုမၸဏီတစ္ခုကလည္း စက္မႈဥ ယ်ာဥ္အတြင္းက ဧက ၅၀ ကိုငွား ရမ္းၿပီးစက္႐ုံတစ္႐ုံကိုလာမယ့္ရွစ္ လအတြင္းအၿပီး တည္ေဆာက္ဖို႔ လုပ္ေန ပါၿပီ။ ေဒသခံေတြအတြက္ လည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုဆက္တိုက္ေပၚ ထြက္လာမွာပါ""ဟု တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေျပာၾကားသည္။

Published in Regional

PMUPMT News

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆-ဗဟို ေရႊေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေလာင္းကစားေစ်းကြက္တစ္ခုကဲ့ သို႔ျဖစ္မသြားရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက သတိေပးေျပာၾကားလိုက္ သည္။ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ရွိSummit Parkviewဟိုတယ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံ တကာအဆင့္မီေရႊ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳ လုပ္ထားေသာလက္ဝတ္ရတနာ ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ အေခ်ာ ထည္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တြင္း ထြက္သတၱဳသယံ ဇာတ မ်ားေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားေရး ဗဟိုေစ်း ကြက္ေဖာ္ေဆာင္မႈအလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတိုင္းထည့္ သြင္းေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Published in Political