ရီယာ႔ဒ္ စက္တင္ဘာ ၂၇

အစၥလာမၼစ္ဘုရင္႔ႏို္င္ငံေတာ္ျဖစ္သည္႔ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံတြင္ လူ႕အခြင္႔အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားသည္ဟုရႈျမင္ထားေသာ ေရွးရိုးစြဲအစဥ္အလာ တစ္ခုကို အဆံုးသတ္ျခင္း အေနျဖင္႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင္႔ ကားေမာင္း ခြင္႔ျပဳလုိက္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔တြင္ ေဆာ္ဒီဘုရင္ ေဆာ္လ္မန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

Published in World News