HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Life [-- လူမႈဘဝ က႑ --]

ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ ပင္လယ္လိပ္လြတ္ေျမာက္ေရးကိရိယာတပ္ဆင္အသံုးျပဳေရးကိစၥျပန္လည္သံုးသပ္ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းေတာင္းဆို

ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ားတြင္ ပင္လယ္လိပ္လြတ္ေျမာက္ေရးကိရိယာတပ္ဆင္အသံုးျပဳေရးကိစၥျပန္လည္သံုးသပ္ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းေတာင္းဆို

ရန္ကုန္၊ ဩဂုတ္ ၈-လိပ္မ်ိဳးျပဳန္း တီးမႈကာကြယ္ရန္အတြက္ ကမ္း ေဝးတရြတ္ဆြဲငါးဖမ္းေရယာဥ္ႏွင့္ ဘံုေက်ာင္းက်ား ပိုက္ငါးဖမ္းေရ ယာဥ္မ်ားတြင္ ပင္လယ္လိပ္လြတ္ ေျမာက္ေရးကိရိယာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေရးကိစၥကိုဝန္ႀကီးဌာန အ ေနျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တင္ျပထား ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လပထမပတ္ အတြင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသည္ ပင္လယ္လိပ္မ်ား မေတာ္တဆဖမ္း ဆီးရမိ၍ လိပ္မ်ိဳးျပဳန္းတီးမႈကာ ကြယ္ရန္အတြက္ ကမ္းေဝးတရြတ္ ဆြဲငါးဖမ္းေရယာဥ္ႏွင့္ ကမ္းေဝးဘံု ေက်ာင္းက်ားပိုက္ငါးဖမ္းေရယာဥ္ မ်ားလိုက္နာေဆာင္ရမည့္ လိပ္ လြတ္ေျမာက္ေရးကိရိယာ (Turtle Excluder Devices-TEDs)တပ္ ဆင္အသံုးျပဳရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းၫႊန္ ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ ျခင္းမရွိပါက ျပစ္ဒဏ္အားျဖင့္ ပထမအႀကိမ္ဒဏ္ေၾကးေငြက်ပ္ ငါးသိန္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ဒဏ္ေၾကး ေငြ၏(၂)ဆ၊ တတိယအႀကိမ္ ငါး ဖမ္းလိုင္ စင္ပိတ္သိမ္းသည္အထိ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လယ္ငါးဖမ္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ဦး ေမာင္ေမာင္စိုးက""အိတ္စ္ပို႔တာ အသင္းကပုစြန္ေတြကို အေမရိကန္ပို႔တဲ့အခါမွာ အေမရိကန္ကပုစြန္ ဖမ္းတဲ့ပိုက္ေတြမွာလိပ္ထြက္ကိရိ ယာျဖစ္တTEDs ကိုတပ္ဆင္မွ ျမန္မာျပည္က ပုစြန္ကိုဝယ္မယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဒီကိစၥကိုငါးလုပ္ငန္းဦးစီး ဌာနမွာ သြားညႇိႏိႈင္းအႀကံျပဳၾက တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနက ဒီႏွစ္ငါးဖမ္းရာသီမွာ ဒီကိရိယာပစၥည္းတပ္ဆင္ၿပီးမွ ပင္ လယ္ျပင္ထြက္ရမယ္လို႔ အမိန္႔တစ္ ရပ္ထုတ္လိုက္တယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးဖို႔ ဦးတို႔အသင္းကဝန္ႀကီးဆီကို ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ စာတင္ထားပါ တယ္။ ဘာမွေတာ့အေၾကာင္းျပန္ တာမရွိေသးဘူး""ဟု ဩဂုတ္ ၈ ရက္ ကဒီမိုကေရစီတူေဒးသို႔ေျပာသည္။

အဆိုပါလိပ္လြတ္ေျမာက္ ေရးကိရိယာ(ႊTurtle Excluder Devices-TEDs)တပ္ဆင္အသံုး ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ပိုက္တင္ပိုက္ခ်ျပဳ လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ငါးဝင္ ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ငါး၊ ပုစြန္သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ ျပန္လည္ထြက္သြားတတ္ေၾကာငTEDs ျပဳလုပ္သူငါးလုပ္ငန္းပညာ ရွင္ကဆိုထားၿပီး ယင္းကိရိယာတပ္ ဆင္ျခင္းျဖင့္ ငါး၊ ပုစြန္ကုန္တက္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းလာျခင္း၊ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈပိုလာျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္လိပ္လြတ္ေျမာက္ေရးကိရိ ယာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳေရးကိစၥကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ ႀကီးဌာနကို အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးေမာင္ေမာင္စိုးက""ဦးတို႔ ဖမ္းေနတာ ႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္ ရွိၿပီ။ ဒါမ်ိဳးတပ္ၿပီး ဖမ္းရမယ္ဆိုတာ ဘယ္ပညာရွင္မွမသိဘူး။ တစ္ခါမွ လည္းမဖမ္းဖူးဘူး။ ျမင္လည္းမျမင္ ဖူးဘူး။ အာဆီယံႏိုင္ငံေတြမွာ လည္း ဒီလိုတပ္ဆင္ဖမ္းတာ မရွိ ေသးဘူးလို႔သိရတယ္။ အေမရိကန္ ကဝယ္ယူတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္စုစုေပါင္း တန္ဖိုးက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၉၉၅ သန္းပဲရွိတယ္။ ပုစြန္ ဝယ္ယူတာက သုည ဒသမ ဝ၉၁ သန္းပဲရွိတယ္။ ငါးနဲ႔တျခားဝယ္ယူ တာက ၃ ဒသမ ၉၀၄ သန္းရွိ တယ္။

ဒီလိုကိရိယာတပ္လိုက္ျခင္း အားျဖင့္ ဦးတို႔ငါးဖမ္းေလွေတြမွာ ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲရွိတယ္။ ဒါ ကိုတပ္ၿပီး ဖမ္းမယ္ဆိုရင္ဝင္လာ တဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေတြရဲ႕သံုးဆယ္ရာခိုင္ ႏႈန္းက လိပ္ထြက္ေပါက္ကေနျပန္ ထြက္သြားေတာ့ ဦးတို႔အတြက္လည္း ဆံုး႐ံႈးတယ္။ နစ္နာမႈလည္းအမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔ေျပာတဲ့လိပ္ေတြ က ဦးတို႔ေလွေတြမွာတစ္ေန႔ဆယ္ လို႔ တစ္ခါမဖမ္းမိဘူး။ လိပ္မ်ိဳးကို ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွာလုပ္ကိုင္သူေတြ က တန္ဖိုးထားတယ္။ မိလာတာ ျပန္လႊတ္တာမ်ားတယ္။ မစားၾက ဘူး"" ဟုေျပာသည္။

လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကမ္း ေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းသည္ ယခင္ႏွစ္ ၂၀ ခန္႔ကဲ့သို႔ပင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္လာႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ၊ တရြတ္ဆြဲငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳ၍လုပ္ ကိုင္ေနၾကရၿပီး၊ တရြတ္ဆြဲငါးဖမ္း လုပ္ငန္း၏ဆိုးက်ိဳးေကာင္းက်ိဳးကို သိရွိနားလည္ထားေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ အေျခအ ေနမေပးျခင္း၊ နည္းပညာနည္းပါး ျခင္း၊ ေဈးကြက္မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာန၏ခြင့္ျပဳအမိန္႔လို အပ္ျခင္းႏွင့္ဝန္ႀကီးဌာန၏ကန္႔ သတ္မူေဘာင္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲလုပ္ ကိုင္လိုေသာ္လည္းေျ ပာင္းလဲႏိုင္ ျခင္းမရွိဘဲ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳ ေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

TEEP
#Democracytoday

Rate this item
(1 Vote)
YMG

back to top