HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Life [-- လူမႈဘဝ က႑ --]

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ခရီးစဥ္တြင္ တုိင္တန္းခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေဒသ၌ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ ပ်က္စီးမႈကိစၥကုိ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး  

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ခရီးစဥ္တြင္ တုိင္တန္းခဲ့သည့္ လက္ပံေတာင္းေဒသ၌ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ ပ်က္စီးမႈကိစၥကုိ  စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဌာန ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး   

ဆားလင္းႀကီး၊ စက္တင္ဘာ ၁၃

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ဆားလင္း ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ပံေတာင္းေၾကး နီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမ ထု ပ်က္စီးမႈမ်ားရွိေနသည္ဟုဆုိ ကာ ေဒသခံအခ်ဳိ႕မွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ မုံရြာခရီးစဥ္ တြင္ စာခုနစ္ေစာင္ ေပးအပ္တုိင္ ၾကားခဲ့မႈကို စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴးဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕သည္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုစစ္ေဆးမႈတြင္ ဆားလင္း ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ သိန္းႏိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးသတၱဳတြင္း ဦးစီးဌာနမွ ကုိယ္စားလွယ္၊ ယင္း မာပင္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ိုင္ ရဲမွဴးႀကီး၊ ခ႐ိုင္ေျမစာရင္း၊ ေၾကးနီ စီမံကိန္းမွ ဦးပုိင္ကုမၸဏီအေထြေထြ မန္ေနဂ်ာ၊ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ မွ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးဌာနတာဝန္ခံႏွင့္ တုိင္ၾကားခဲ့ ေသာေဒသခံမ်ားသည္ စက္တင္ ဘာ ၁ဝ ရက္ႏွင့္ ၁၁ ရက္မ်ားတြင္ လွည့္လည္စစ္ေဆးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

လက္ပံေတာင္းေဒသခံမ်ား ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံတုိင္ၾကားမႈတြင္ ျမန္မာ-ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ ေက်ာက္ ခြဲစက္မွေက်ာက္မ်ား ေန႔ညမျပတ္ ခြဲေန၍ ထိတ္လန္႔ေနရမႈ၊ ေက်ာက္ မႈန္အမႊားမ်ား ေလႏွင့္အတူပါလာ ၿပီး စီမံကိန္းအနီး ဆည္းတည္းရြာ ေဟာင္းသုိ႔က်ေရာက္မႈ၊ ကုမၸဏီမွ အက္စစ္ပါသည့္စြန္႔ပစ္ေရမ်ား ျမစ္ ေရႏွင့္အတူစြန္႔ထုတ္သျဖင့္ စုိက္ ခင္းေရလႊမ္းကာ သီးႏွံအထြက္ေလ်ာ႔ က်မႈ၊ ေတာင္ပလူေက်ာ္ရြာအနီး ႏွစ္ရာေက်ာ္သက္တမ္းရွိ သစ္ပင္ မ်ား ေျခာက္ေသြ႕ေသဆုံးမႈ၊ စီမံ ကိန္းရွိ ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံမွ အနံ႔ ဆုိးမ်ားထြက္မႈ၊ အက္စစ္မႈန္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံမႈတုိ႔ပါဝင္သည္။


''အဲဒီမွာက ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ ရာျပႆနာေတြထက္ ေျမယာ ျပႆနာက အဓိကပဲ။ အဲဒါကို မ ေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ျဖစ္ေနဦးမွာ။ ေရ ထု၊ ေျမထု၊ ေလထုကုိ ေစာင့္ၾကည့္ တုိင္းတာမႈ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ ရမယ္။ ေရထြက္ေပါက္ေတြကို ေဒ သခံေတြလုိက္ျပခုိင္းေတာ့ ျပြန္ေတြ နဲ႔တုိက္႐ိုက္ထုတ္တာမေတြ႕ရဘူး။ စီမံကိန္းမွာ ႀကီးႀကီးမားမား ေရဆုိး ထုတ္တာမေတြ႕ရဘူး။ အကုန္ Recycle လုပ္ထားတာေတြ႕တယ္'' ဟု စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ တုိင္းေဒသႀကီး သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနမွ ဦးစီးမွဴး ဦးသိန္းေဌးက ေျပာ ၾကားသည္။


ဆည္းတည္းရြာေဟာင္းသည္ ေၾကးနီစီမံကိန္းႏွင့္မလြတ္ကင္း၍ ေရႊ႕ရမည့္ေက်းရြာစာရင္းတြင္ ပါဝင္ ေသာ္လည္း အိမ္ေျခ ၂ဝ ေက်ာ္မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္က်န္ေနေသး၍ ကုမၸဏီဘက္မွလည္း စြန္႔ပစ္ေျမ မ်ား စုပုံျခင္း၊ ဆဲလ္လိုင္းမ်ား တည္ ေဆာက္မလုပ္ႏိုင္ေသးဟု စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ထံေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိ ရသည္။ တုိင္ၾကားစာပါ လမ္းေဘး သစ္ပင္မ်ား ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းတြင္ အပင္ ၁၂ ပင္သည္ ေရကန္စိမ့္ စမ္းစြဲျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ မွ ေျမေအာက္ေရကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဆုိသည္။ ''အဲဒီေဒသကရြာေတြရဲ႕ ေသာက္သုံးေရနမူနာေတာ့ ဓာတ္ ခြဲစစ္ဖုိ႔ယူလာတယ္။ PH အဆင့္ ကေကာင္းေတာ့ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာမ ရွိဘူး။ တျခားသတၱဳဓာတ္ေတြပဲ စစ္ရမွာ''ဟု ဦးသိန္းေဌးက ေျပာ ၾကားသည္။


ခ်င္းတြင္ျမစ္ေရမဝင္ရန္ ေၾကး နီစီမံကိန္းမွ အုတ္တံတိုင္းမ်ား ကာရံထားသျဖင္႔ ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ တြင္ သဘာဝအတုိင္းေရမ်ားေတာင္ ေျခအထိ ပ်ံ႕ႏွံ႕စြာမစီးဆင္းႏိုင္၍ ေဒသခံရြာမ်ားမွာ ေရျမဳပ္မႈခံေနရ သည္ဟု သိရသည္။ ''လာစစ္မယ္ဆုိရင္ လုပ္တာ ေတြရပ္ထားတာကိုက ပြင္႔လင္းျမင္ သာမႈမရွိတာဘဲ။ လုပ္ငန္းမလည္ ပတ္ေတာ့ ေလထုကုိတုိင္းလုိ႔မရ ဘူး။ ကုမၸဏီထဲကုိ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕သြားရင္ နစ္နာတဲ့ေဒသခံ ေတြလည္း လုိက္ခ်င္ပါတယ္ေျပာ တာ။ ဝင္ခြင့္မေပးဘူး။ စစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိလည္း ေဒသခံေတြဆီကုိ ခ်ျပသင့္တယ္''ဟု လက္ပံေတာင္းေဒသ တုံေတာ ေက်ာင္းရြာမွ မစန္းႏြဲ႕က ေျပာ သည္။ တုိင္စာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအစီရင္ခံစာကုိ သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင္႔ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕ထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ သည္။ 

KTS

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top