ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ဟာသသ ႐ုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ ကိုသန္းထြဋ္ေအာင္(ခ)သားႀကီးပါ သုံးဦးကုိအေရွပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံးတြင္ တရားစြဲတင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သဃၤန္းကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံး၌ သန္းထြဋ္ေအာင္ (ခ)သားႀကီးပါ သုံးဦးကိုဒုတိယအ ႀကိမ္႐ုံးထုတ္ရမန္ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက''ဒီေန႔ဒုတိယအ ႀကိမ္႐ုံးထုတ္ရမန္ယူခဲ့ပါတယ္။ ရဲလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္ဖုိ႔မၿပီးျပတ္ ေသးလုိ႔ထပ္မံယူခဲ့တာပါ''ဟု ဇန္နဝါရီ ၁၈ရက္က ေျပာသည္။

ပုသိမ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္ကို ခန္႔အပ္လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးကထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္က ထုတ္ ျပန္လိုက္သည့္ အမိန္႔အမွတ္ ၈/ ၂ဝ၁၈ တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၁၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂၆၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၈၂၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) တို႔ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိၿပီးသည့္ ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွမိုးေအာင္ကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး လိုက္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္းကို လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ ႏွာေပၚတြင္ ေဝဖန္ေရးသားခဲ့သည့္ မုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္အား အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ကိုးလက်ခံေစရန္ အမိန္႔္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္တြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ုံး၌ မုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ-၆၆ (ဃ)အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လ၊ ရာဇသတ္ႀကီး ပုဒ္မ- ၂၁၁ အရ အလုပ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးလက်ခံေစရန္ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးက အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

မူပိုင္ခြင့္လ ဥပေဒၾကမ္းေလးခုကုိ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းလိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ဒုတိယအ ႀကိမ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက စက္မႈဒီဇုိင္းမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ တီထြင္မႈမူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ၾကမ္း၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ စာေပႏွင့္အႏုပညာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကုိ တစ္ခုခ်င္းစီတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မႏၲေလး၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လတ္တေလာေျမငလ်င္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အင္အားျပင္းငလ်င္မ်ား လႈပ္ခတ္လာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မီး သတ္ဦးစီးဌာနတြင္ ငလ်င္ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

ကိုရီးယားအစုိးရႏွင့္ ရန္တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရတို႔ G to G စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ ယူထားသည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း စတင္ ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။ အဆိုပါကားမ်ားကုိ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွလာတက္သည့္ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ နန္ယမ္၊ ဒဂံု(၁)၊ အ.ထ.က(၂)ကမာရြတ္ႏွင့္ TTC  ေက်ာင္းတို႔တြင္ဦးစားေပးအဆင့္အေနျဖင့္လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မွအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေမာင္ ေအာင္က ေျပာသည္။

ငရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

KGG အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၁ဝဝဝ ခန္႔လုပ္ငန္းခြင္ အခက္ခဲမ်ားကို ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၃ ခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕သစ္စက္မႈဇုန္ရွိ KGG  အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သား ၁ဝဝဝ ခန္႔သည္ လူမႈဖူလံုေရးကတ္ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ အလုပ္သမားမ်ားကို သတိေပးစာႏွစ္ႀကိမ္မေပးဘဲ လက္မွတ္ထိုး ခိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္၊ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳထားသည့္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားအား အလုပ္ရွင္ႏွင့္လုပ္ ငန္းခြင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အတိအက်လိုက္နာေပးရန္၊ စက္႐ံုအတြင္းရွိ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို စက္႐ံုလုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေရးေကာ္မတီျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၃ ခ်က္ျဖင့္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍ ယင္းစက္႐ံုေရွ႕တြင္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ကာ ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္အား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးလို ျခင္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကမွ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Page 1 of 45