HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

စု တု သူခိုး မရွိ႐ိုး

စု တု သူခိုး မရွိ႐ိုး

<<<< ေမာင္လွမ်ဳိး( ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံ )>>>>>

မည္သူမဆို စုတုျပဳကာလတို႔ကို ျဖတ္ သန္းဖူးခဲ့ၾကေပမည္။ ထိုစုတုျပဳဟူသည့္အဓိပၸာယ္ကို ဗဟုသုတမ်ား စုေဆာင္းၾကရမည္။ ေရွ႕ပညာရွင္တို႔ ဖန္တီးမႈမ်ားကို တုပၾကရမည္။ ၿပီးေနာက္ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ျဖင့္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးမည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပညာရွင္မ်ားကလည္း ႀကိဳးစား ေနဆဲရွိသူတိုင္းကို 'စု၊တု၊ျပဳ'ၾကပါဟု အစဥ္ အဆက္ မွာၾကားခဲ့ၾကေလသည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ နားလည္ခဲ့ၾကသည္မွာ 'စု-တု-ျပဳ'ဟူသည္ ေရွ႕ပညာရွင္တို႔၏ ဖန္တီးမႈမ်ားစြာအနက္မွ တစ္ေၾကာင္းတစ္ပါဒျဖစ္ေစ၊ ေခါင္း စဥ္ငယ္ေလးမွ်ျဖစ္ေစ၊ အေတြးအေခၚတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ မိမိအမည္တပ္ကာ ခိုးယူၾကပါ..ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္။ ဗဟုသုတတို႔ကိုမ်ားစြာ ရွာေဖြစုေဆာင္းလ်က္ ေရွးပညာရွင္တို႔၏ ေရး ဟန္သားဟန္ ေလယူေလသိမ္းေတြးေခၚပံုတို႔ကို တုပၿပီး ေနာင္ေသာ္ ကိုယ့္အရည္အေသြး ႏွင့္ကိုယ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးၾကရမည္ဟု ဆိုလိုရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ္က်င့္သိကၡာရွိရွိျဖင့္ နားလည္ မွတ္လိုက္ခဲ့ၾက၏။

(စု-တု-ျပဳ ဆိုသည္မွာ သူတစ္ပါး ဖန္တီးထားသည္မ်ားထဲမွ စုေဆာင္း တုပ ခိုးခ်ၾက ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း တကူးတက သင္အံစရာ မလိုဘဲ ဂုဏ္သိကၡာေၾကာင့္ အလိုလိုသိနားလည္ ခဲ့ၾကသည္)။
x

ကြၽန္ေတာ္ ငယ္စဥ္က ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ခ်စ္မိတယ္'ဟူေသာ ေတးစာသားကို နားရည္ဝခဲ့သည္။ စုေဆာင္းထားခဲ့ရသည့္ ၾကားဖူးနားဝမ်ားစြာအနက္မွ ထိုစာသားကို တုပခ်င္မိသည္။ မတူေအာင္တုမွျဖစ္မည္ဟု နားလည္ထားရသည္။ စုၿပီးတုၿပီးပါလ်က္ ကိုယ့္စာကိုယ့္စကားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ဖန္တီးရန္မွာ လြယ္ကူလြန္းလွ သည္မဟုတ္။ စကားလံုးတစ္လံုးေလးမွ်သာ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စြမ္းÓဏ္စြမ္းအားလံုးကို ဖ်စ္ ညႇစ္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကရသည္။ 'ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ခ်စ္မိတယ္'ဟု ေရွ႕ကရွိထားပါလ်က္ 'ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ သိပ္ခိုက္တယ္'ဆို႐ုံမွ်၊ ေရး႐ံုမွ်ႏွင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္စကားလံုး ျဖစ္မလာႏိုင္။ (မလိမ့္တပတ္ ခိုးသားဥာဏ္ ျဖင့္ ခိုးကူးျခင္းအဆင့္မွ်သာျဖစ္ေနႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ 'ျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ခ်စ္မိတယ္' ဟူသည့္ ေရွ႕ပညာရွင္၏ စကားအစု၊ စာတစ္စု ကို စုကာတုကာျဖင့္ 'ျမင္ျမင္ခ်င္း ခ်စ္မိတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ခ်စ္မိတဲ့ေန႔ကစၿပီး မျမင္ရင္ မေနႏိုင္ေတာ့ပါဘူး''ဟု ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္ပိုင္ ဝါက်အျဖစ္ ဖန္တီးေရးသားခဲ့ဖူးသည္။ ထိုသို႔ေရးသားျဖစ္ခဲ့သည့္အေပၚ ယခုတိုင္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ မူလပညာရွင္၏ ေတးစာသားမွ ဆင့္ပြားတုပေရးသားခဲ့ရျခင္း အေပၚ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔လည္း ဝန္မေလး။ ေျပာျပျဖစ္သည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း ကြၽန္ ေတာ့္မွာ ရွက္စရာအလ်ဥ္းမရွိ။ ဤသည္ကိုပင္ သိကၡာရွိေသာ 'စု-တု-ျပဳ'အျဖစ္ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္တင္ေနျဖစ္သည္။

x
ကဗ်ာမေရးတတ္မီအခါကာလတုန္းက လည္း ျမန္မာကဗ်ာႏွင့္ပတ္သက္ရာ ျမန္မာ အကၡရာ၊ ဗ်ည္း၊

သရ၊ ကာရန္၊ အသံ၊ အသတ္
စသည္တို႔ကို စုစုေဆာင္းေဆာင္း ေလ့လာ မွတ္သားခဲ့ရသည္။
သံေပါက္၊ သံခ်ပ္၊ ေလးလံုးစပ္လကၤာ၊ ရတု၊ ေဒြးခ်ဳိး၊ ႀတိခ်ဳိး၊ ေလးခ်ဳိး၊ သံခ်ဳိ၊ တ်ာခ်င္း၊ အိုင္ခ်င္း၊ လြမ္းခ်င္း၊ ေတးထပ္တို႔အျပင္ သီခ်င္း ႀကီး သီခ်င္းခန္႔တို႔အထိ သင္ယူမွတ္သားျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကဗ်ာ့ ေရစီးေၾကာင္းကို မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္လည္း ကဗ်ာႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာစာေပတိုင္းကိုလည္း ေလးစားျမတ္ႏိုးစြာ ဖတ္မွတ္ခဲ့ရသည္။
x

ေခတ္ေပၚကဗ်ာကို မထိတို႔ႏိုင္ခင္ ျမန္မာကဗ်ာဖြဲ႕နည္းကို ေလ့လာေနရစဥ္က 'ဝဏၰ'ဆိုသည္လည္းမသိ၊ 'ခြ၊ ေထာက္'ဟူသည္လည္း မတတ္၊ 'ျခေသၤ့လည္ျပန္'ကာရန္ကိုလည္း နားမလည္၊ 'ရထားေျပး'၊ 'ထိပ္ခ်င္းခတ္' စေသာ ကာရန္စနစ္တို႔ကို ေဝါဟာရအျဖစ္သာ ကြၽမ္းဝင္ခဲ့ရသည္။ မေတာက္တေခါက္ကာလမို႔ တုခ်င္ ပခ်င္ ေနေလ၏။ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းျဖင့္ ဖန္တီး ႏိုင္ဖို႔ကိုပင္ မဝံ့ရဲ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတြ႕ျမင္သမွ် ေရွ႕ပညာရွင္တို႔၏ ဖန္တီးမႈတိုင္းကို တုပခဲ့ေလ သည္။ (တုပေလ့က်င့္ခဲ့ရသည္)။

ညိဳ႕ညိဳ႕ျပာျပာ၊ ဆင္းျပင္လ်ာမူ
ျပစ္မွာမစက္၊ ဆယ္ႏွစ္သက္က
ေခ်ာညက္ၫြတ္သြယ္၊ ဒုတ္ႏွင့္ဆြယ္၍
ရြယ္လည္းရြယ္ပ်ဳိ၊ ညိဳလည္းညိဳဝင္း
ျဖဴရွင္းေရာ႐ု၊ ေနာင့္သက္စုကို
ႏႈိင္း႐ႈေခ်မူ၊ ထြားျပာျဖဴသည္
မတူ၏သို႔ တူ၏သို႔။
မို႔မို႔အာကာ၊ မိုးေဒဝါလွ်င္
ဗယ္ညာေတာင္ေျမာက္၊ ေလျပည္ေလွာက္၍
ၿဖိဳးေျဖာက္႐ိုးရဲ၊ လွ်ပ္ပန္းႀကဲလ်က္
မစဲညင္းညင္း၊ က်ဴးတည့္လွ်င္း၍
ပဝင္းလွည့္လို၊ လြမ္းစိမ့္ဆိုသို႔
ေလခ်ဳိေပါင္းညီ၊ ႐ုံးစုၿပီမွ
မယ့္ဆီတူ႐ူ၊ သည္မိုးျဖဴသည္
ကလူ၏သို႔ ျမဴ၏သို႔။
(နဝေဒး)


သို႔သို႔သာသာ၊ မယ့္ေနရာသို႔
အာကာမႈိင္းေဝ၊ ေန႔တိုင္းေစက
သက္ေဝျမခဲ၊ သူရဲေၾကာင့္သာ
လြမ္းဗ်ာပါမူ၊ တိမ္ျပာမကြက္
တိမ္နက္မည္းမို႔၊ တိမ္ေျခညိဳ႕ႏွင့္
ထပ္ပို႔မစဲ၊ ရြာသြန္းႀကဲက
ပုလဲပမာ၊ ဆင္းကလ်ာလွ်င္
သစၥာၿမဲတူ၊ တလ်က္႐ူသည္
မျဖဴ၏သို႔ ျဖဴ၏သို႔။ ။

(ရွင္သူရဲ)


အထက္ပါေရွးစာဆိုရွင္ႀကီးမ်ား၏ 'ရတု' ကဗ်ာပိုဒ္မ်ားကို တုပကာ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးဖြဲ႕ခဲ့ဖူးသည္။


ပ်ဳိ႕ပ်ဳိ႕ကာသာ၊ ရင္မွာတမူ
စြဲမက္ယူငင္၊ ပန္းသဇင္က
နန္းရင္နန္းအလယ္၊ နန္းအသြယ္၌
ႏြယ္လည္းႏြယ္လို၊ ခိုလည္းခိုရင္း
လူခ်င္းမမႈ၊ မာနျပဳဆို
ယခုေျခတူ၊ ၿပံဳးေတာ္မူသည္
မယူ၏သို႔ ယူ၏သို႔။
ထို႔ထို႔မာယာ၊ အစဥ္သာလွ်င္
ရင္မွာခိုေထာက္၊ အေတာင္ေပါက္၍
ဟိုေလွ်ာက္သည္လွမ္း၊ မိုးပန္းႀကဲလ်က္
မသည္းမႈန္မႈန္၊ ၿပံဳးရင္းယံုကာ
ပြင့္ပံုၾကည့္လို၊ နန္းထက္ထိုသို႔
ေျမၿပိဳမညီ၊ မုန္တိုင္းသီမွ
နန္းဆီလွမ္းယူ၊ ျပန္ေတာ္မူသည္
မၾကဴ၏သို႔ ၾကဴ၏သို႔။
စို႔ပို႔ကာသာ၊ မ်က္ရည္နာႏွင့္
ရင္မွာ႐ိုင္းထင္၊ ေတြးၾကည့္ျမင္ရ
ေသာကေျမထဲ၊ ပူသည္းလ်က္သာ
တမ္းစာတစ္မူ၊ က်ိန္စာဝကြက္
လိမ္ရက္ေလျခင္း၊ လြမ္းတရင္းႏွင့္
ယမင္းသဇင္၊ ဖူးတံယွဥ္က
အသြင္ဦးငုံ႔၊ မာန္ကိုခ်ဳံ႕လ်က္
အမ်က္မယူ၊ စိတ္ထားျဖဴၾကည္
မလွဴ၏သို႔ လွဴ၏သို႔။ ။

ထိုသို႔တုပေရးစပ္ကာ 'သဇင္'ဟု ေခါင္း စဥ္တပ္ၿပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံတြင္ ဖတ္ၾ<ြကား ခဲ့ဖူးသည္။ (ေလ့လာခါစကာလတြင္ ေလ့က်င့္ ႐ုံသက္သက္၊ ေရးစပ္ဖြဲ႕သီခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)။
x

ကမ္းစပ္ကိုမင္

လမုပင္အေျခႀကီးနဲ႔
အသီးေတြၿဖိဳး။
ကမ္းေျခကို ဒီေရတိုး
ၿပိဳလဲမွာစိုး။
ကမ္းစပ္ကိုမင္
ဓနိပင္ ယိုင္ငိုက္လို႔
ခိုင္လိုက္ထယ္ၿဖိဳး။
ဓနိခိုင္ အလက္ထဲက
ခြဲရမွာစိုး။
ကမ္းစပ္ကိုမင္
လတာျပင္ ငပ်ံလူးလို႔
ေပ်ာ္ျမဴးၾက႐ိုး။
ဒီတက္လွ်င္ လတာႏုံး
ဒီဖံုးမွာစိုး။
စိုးပါဘု သူ႔မူရာ၊
ေခ်ာင္တခြင္ ပင္လယ္ဝက
ပန္းလွေဗဒါ။
ဆန္တက္ခ်ိန္မွာ
ဆန္လာႏိုင္ပါဘိ။
စုန္ဆင္းခ်ိန္မွာ
စုန္လာႏိုင္ပါဘိ။
သူ႔လမ္းစဥ္ သူျမင္ရဲ႕
သူစြဲတတ္ဘိ။
အထက္ပါကဗ်ာပိုဒ္သည္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ ၏ ေဗဒါလမ္းကဗ်ာမ်ားစြာအနက္မွ'သူ႔ လမ္းစဥ္'ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ငယ္ျဖင့္ ေရးဖြဲ႕ ထားသည့္ ကဗ်ာျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဗ်ာပိုဒ္ကို တုပလ်က္ 'အေဖာ္'ဟူ ေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ ကဗ်ာေရးစပ္ခဲ့သည္။

'အေဖာ္'
လြမ္းရိပ္ေတြတင္
ေကာင္းကင္မွာ အံု႔ကာမႈိင္းလ်က္
ငိုမိမွာစိုး။
အလြမ္း..ေႏြ ေျပလိမ့္ႏိုး
ရြာလိုက္ပါ မိုး။
လြမ္းမိၿပီခင္
ေမွ်ာ္ေတြးျမင္ အေျဖေဝးခဲ့
ပူေဆြးမွာစိုး။
ေဝးေနစဥ္ ျပန္ဆံုႏိုး
တမ္းတေမွ်ာ္ကိုး။
လြမ္းလြန္းတယ္ ခင္
သံေယာဇဥ္ ျမင္ေနေသးသမွ်
ေဝးၾကမွာစိုး။
ေတြးဆကာ ရင္မွာညိႇဳးလ်က္
ေသာကေတြတိုး။
မိုးရြာေပါ႔
ဝႆန္ခါ
ပြင့္မာလာ
ပန္းေတြလန္းေပမဲ့
ႏြမ္းရဆဲပါ။
ခြဲေနခ်ိန္
အေသအခ်ာ လာၾကည့္၊
အသည္းအိမ္ ရင္မွာ
ေဝဒနာသာ ရွိ၊
ခင္ရယ္
ခ်စ္သူေတြ ေဝးေနဆဲ
မိုးသည္းရြာ၏။ ။

'အေဖာ္'ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ ၎ကဗ်ာသည္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ပံုႏွိပ္ခံကဗ်ာျဖစ္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၈ အႏုပညာေၾကးမံုမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။) အသံ၊ ကာရန္၊ မႏိုင္နင္းခင္၊ ကဗ်ာကို ေလ့က်က္သင္မွတ္ေနခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ပညာရွင္တို႔ထံမွ ဗဟုသုတစုခဲ့ရသည္။ မတူေအာင္ တုပခဲ့ရသည္။ မိမိဥာဏ္စြမ္းကို ဖ်စ္ညႇစ္လ်က္ မိမိဘာသာ ျပဳလုပ္ပံုေဖာ္ခဲ့ရသည္။ စု-တု-ျပဳဟူသည္ ေရွ႕ပညာရွင္တို႔ထံမွ အလံုးစံုတုပခိုးယူပါဟု ဆိုလိုရင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အခါခါ အထပ္ထပ္ ရွင္းျပခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ စု-တု-ခိုး ဟု မည္သည့္ဆရာေကာင္း ကမွ် မသင္ၾကားခဲ့ေခ်။ မည္သည့္ေလာက၌ မဆို စု-တု-သူခိုးဟူသည္ ရွိေကာင္းေသာအရာ မဟုတ္ေခ်။

x

စု-တု-ျပဳဟူသည့္ အမွာစကားတို႔၏ေနာက္ကြယ္၌ ဂုဏ္သိကၡာတို႔သည္ အစဥ္ ျပည့္ဝလ်က္ ရွိေကာင္း၏။

x x x

(ဤစာဝါက်တို႔ျဖင့္ ေရွးစာဆိုရွင္အေပါင္းတို႔အား ရွိခိုးပူေဇာ္ပါသည္) 

 

ေမာင္လွမ်ဳိး( ခ်င္းေခ်ာင္းၿခံ )

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top