HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

ကြန္ဒို အဆင့္မီ၊ မမီကုိ ယခုႏွစ္ကုန္မွ စိစစ္ႏုိင္ေတာ့မည္

ကြန္ဒို အဆင့္မီ၊ မမီကုိ  ယခုႏွစ္ကုန္မွ စိစစ္ႏုိင္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၂

ကြန္ဒိုအဆင့္မီ၊ မမီကုိ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွသာ စိစစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ဒိုမီ နီယံ ႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီမွသိရသည္။ ကြန္ဒုိဥပေဒထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေဆာက္လုပ္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ကြန္ဒုိမ်ား စိစစ္ခံမည္ဆုိပါက ယခုႏွစ္ ဇြန္၊ ဇူလုိင္ ခန္႔တြင္ စိစစ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အေထြေထြ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအရ ယခုႏွစ္ကုန္မွသာ စိစစ္ႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ဒိုမီနီယံႀကီးၾကပ္ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးမ်ိဳးျမင့္က ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

''ေဆာက္ၿပီးသားေတြလည္း ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအရ အစစ္ ခံရမယ္။ ေျမဧရိယာအက်ယ္ စကြဲယား ႏွစ္ေသာင္းထက္ေက်ာ္ရမယ္။ ေျခာက္ထပ္အထက္ျဖစ္ရမယ္ စတဲ့အဲဒီသတ္မွတ္ခ်က္ ေတြအပါအဝင္ ဥပေဒပါက်န္တဲ့သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုမႈ ရွိမရွိစိစစ္ၿပီးမွသာ ကြန္ဒိုမီနီယံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ကိုထုတ္ေပးမယ္။ ပထမက ဇြန္၊ ဇူလိုင္လေလာက္ မွန္းထား ေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္းလိုအပ္ခ်က္ေတြမ်ားလာေတာ့ ဒီႏွစ္ကုန္ ေလာက္မွ စိစစ္ေပးႏုိင္ေတာ့မယ္''ဟု ၎ကေျပာသည္။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု(ကြန္ဒို)အဆင့္မီအေဆာက္ အအံုျဖစ္မျဖစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တည္ေဆာက္ထားသူမ်ားက မိမိတို႔၏အေဆာက္အအံုမ်ားကို စိစစ္ေပးရန္ လာေရာက္တင္ျပ မွသာ စိစစ္၍ ကြန္ဒိုမီနီယံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မျပည့္မီေသာကြန္ဒိုမ်ားကို ကြန္ဒို အေဆာက္အအံုအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း တစ္ခန္းခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးကိုတြက္ခ်က္ႏိုင္ သည့္ ပညာမရွိေသးသည့္အတြက္ ေမြးထုတ္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္ကသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက (PE)ရရွိထားသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဗိသုကာေကာင္စီမွ(SLA) ရရွိထားသူမ်ား ယင္းသင္တန္း သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒသစ္အရ ယခင္ကဲ့သို႔ ေျမပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္း အမည္ေပါက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီထံ တြင္ ယင္းေျမကိုအပ္ႏွံကာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ပိုင္ေျမမွ ယင္း ကြန္ဒိုရွိ တုိက္ခန္း ၁ဝဝ ရွိလွ်င္ ၁ဝဝ ပိုင္(အမ်ားပိုင္)ေျမအျဖစ္ လႊဲေျပာင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


ထို႔အျပင္ ကြန္ဒိုအေဆာက္အအံုတစ္ခုတြင္ ထြက္ရွိလာမည့္ တိုက္ခန္း၏ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝယ္ယူခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ဝယ္ယူလိုေသာႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိ ႏိုင္ငံဘဏ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္သို႔ တရားဝင္ ေငြ လႊဲေျပာင္းဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းအျပင္ အေဆာက္အအံုပ်က္စီးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ Developer အေနျဖင့္ တိုက္ခန္းကိုေရာင္းခ်ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ အရပ္စာခ်ဳပ္ ျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း အစားစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ အေရာင္း အဝယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ တရားဝင္အခြန္အခမ်ား ေပးသြင္း ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္က ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒထြက္ ေပၚခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ နည္းဥပေဒကိုထုတ္ ျပန္ၿပီးေနာက္ ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ ရန္အတြက္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီရွိရန္လိုအပ္ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္က ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ကြန္ဒိုမီနီယံဆုိင္ရာႀကီး ၾကပ္ေရးေကာ္ မတီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

TTMT

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top