HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

တကၠသိုလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံမည္

တကၠသိုလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္ ေက်ာင္းဝင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၆

ယခုပညာ သင္ႏွစ္၏တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္ေက်ာင္းဝင္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ အၿပီးေဆာင္ ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္၏ေန႔သင္တန္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ား၏ေက်ာင္းဝင္မွတ္ ပံုတင္ျခင္းမ်ားကို ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေျပာင္း ေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္း၊ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ျခင္းမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ၂၁ ရက္အၿပီး ေဆာင္ ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ားကို တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္ အသီးသီးက အသိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ ရက္ေက်ာ္လြန္ေဆာင္ရြက္ပါက သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၏ တာ ဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

 

''ဒီႏွစ္ဝင္ခြင့္မွာ စာေရာက္ မလာေသးတဲ့သူေတြက အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနရယ္၊ သက္ဆိုင္ရာဝင္ခြင့္ရထားတဲ့တကၠသိုလ္မွာ စံုစမ္းၿပီးအပ္လို႔ရတယ္။ က်န္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္မွာပါတဲ့ အတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္''ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွအရာ ရွိတစ္ဦးက ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။


ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး ပထမႏွစ္ဘြဲ႔ ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို စတင္တက္ ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ထမ္းသားသ မီးျဖစ္ပါက ဝင္ခြင့္ရရွိထားေသာ တကၠသိုလ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရန္မလိုဘဲ မိဘ ေျပာင္းေရႊ႕ေသာ႐ံုးစာျဖင့္ ေျပာင္း ေရႊ႕ေနထိုင္ေသာသက္ဆိုင္သည့္ တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။


ပထမႏွစ္တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအ ေနျဖင့္ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မွအ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတကၠသိုလ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းတကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားလိုပါက သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္မ်ား၏ အမွတ္ႏွင့္ဝင္ဆံ့အင္အားအရ ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားႏုိင္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ATK

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top