HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

ထိုင္းပို႔ လုပ္သား ဝန္ေဆာင္ခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို MWRN ကန္႔ကြက္

ထိုင္းပို႔ လုပ္သား ဝန္ေဆာင္ခ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို MWRN ကန္႔ကြက္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇

ထုိင္းသို႔ ပို႔မည့္လုပ္သားဝန္ေဆာင္ခတုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ စိစစ္ေနသည့္ အလုပ္ သမားဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ MWRN မွ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာေပးပို႔ခဲ့ဟု သိရသည္။

ထိုင္းသို႔ေစလႊတ္ေနသည့္ လုပ္သားမ်ားထံမွ ေအဂ်င္စီ ဝန္ ေဆာင္ခကို လက္ရွိတြင္ က်ပ္ေငြတစ္သိန္းခြဲႏွင့္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၄ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ အထိေပးေန ရသည့္အေပၚ က်ပ္ေငြႏွစ္သိန္း ခြဲႏွင့္ ထိုင္းေငြဘတ္တစ္ေသာင္းအျဖစ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနထံသို႔ တင္ျပထားခ်က္အ ေပၚ ဝန္ႀကီးဌာနမွတိုးျမႇင့္ေကာက္ ခံခြင့္ျပဳသင့္/မသင့္ကို အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ေငြအေပၚ စိစစ္ေန ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခြင့္မျပဳသင့္ဟု ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခ စိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (MWRN)မွ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ ဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း စာေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 

''ကန္႔ကြက္စာကို ဒီေန႔ပဲ ဝန္ႀကီးဌာနကို ပို႕ၿပီးၿပီ။ အခုလက္ရွိသတ္မွတ္ထားၿပီးတဲ့ တစ္သိန္းခဲြ ဆိုတာက မွ်တၿပီးသားပါ။ ျပင္ဆင္ စရာမလိုဘူး။ ထိုင္းကို လူတစ္ဦးပို႔ရင္ ျမန္မာေငြက်ပ္တစ္သိန္းႏွစ္ သိန္းအျမတ္ယူခ်င္လို႔မရဘူး။ ဒါ ေၾကာင့္ကန္႔ကြက္တာ။ ၿပီးေတာ့ ထိုင္းအစိုးရကေတာင္ ျမန္မာအ လုပ္သမားဆီက ဝန္ေဆာင္ခမ ေကာက္ရ၊ အလုပ္ရွင္ကသာ ေပး ေစဆိုၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းထားတာ ျမန္မာအစိုးရက တိုးေကာက္ဖို႕ စိစစ္တာ ကိုယ့္ဘာသာရွက္သင့္ တယ္''ဟု MWRN ဥကၠ႒ ဦးစိန္ ေဌးကဆိုသည္။


လက္ရွိအေနအထားတြင္လည္း ထိုင္းႏုိင္ငံသို႕ MoU  လုပ္သားေစလႊတ္ရာ၌ ျမန္မာဘက္ ျခမ္းတြင္ က်ပ္ေငြတစ္သိန္းခြဲထပ္ ပိုမိုမေကာက္ခံရဟူေသာ အစိုးရ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီအမ်ားစုကမလိုက္နာဘဲ အနည္းဆံုးက်ပ္ ေျခာက္သိန္းခြဲမွ ေငြက်ပ္ ၁ဝ သိန္းေက်ာ္အထိ ေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ထိုသို႔ေသာ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္း၊စစ္ေဆး၊ အေရး ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ၾကီးဌာနတြင္ လံုးဝတာဝန္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ ေအဂ်င္စီမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျမန္မာ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ လည္း တာဝန္မကင္းပါေၾကာင္း MWRN က ဆိုထားသည္။


ထိုသို႔ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ ထုတ္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဝန္ၾကီးဌာနမွစံုစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ ထုတ္အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ NGO၊ CSO  မ်ားတိုင္ၾကားမွသာ အေရး ယူျခင္း၊ အေရးယူရာတြင္လည္း ပြဲစားကိုသာအေရးယူၿပီး ပြဲစား ျဖင့္ ပူးေပါင္းက်ဴးလြန္သည့္ လိုင္ စင္ရေအဂ်င္စီကို လုပ္သားေစ လႊတ္ခြင့္ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ သာ ေပါ့တန္စြာအေရးယူေနျခင္း တို႔ကိုသာ ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ဆိုထားသည္။  ယင္းအျပင္ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ေကာက္ခံရမည့္ ေငြေၾကးအေပၚ ျမန္မာအစိုးရဘက္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မဟုတ္သည့္အတြက္ သတ္မွတ္ ပိုင္ခြင့္မရွိသလို ျပည္ပအလုပ္အ ကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထိုင္းဘက္ အျခမ္းတြင္ ဝန္ေဆာင္ခရယူလိုပါ ကထိုင္းဥပေဒအတိုင္း ထိုင္းလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားထံတြင္သာ ေတာင္းခံ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာလုပ္သား မ်ားထံတြင္ ေကာက္ခံေတာင္းယူ ခြင့္လံုးဝမရွိေၾကာင္း MWRN က ေဖာ္ျပထားသည္။


''ထိုင္းဘက္က Zero Cost ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာ ကို ျမန္မာေအဂ်င္စီေတြ Zero Cost မရဘူးဆိုတာ အဓိပၸာယ္ မရွိဘူး။ ထိုင္းဘက္ကရမယ့္ ဝန္ ေဆာင္ခကို ထိုင္းဘက္ကအ လုပ္ရွင္ဆီကယူရမွာ၊ ထိုင္းဥပေဒ မွာလည္း ဒီလိုပဲ ျပ႒ာန္းထားၿပီး သား၊ အဲ့ဒီေတာ့ ထိုင္းေအဂ်င္စီက ထိုင္းဘက္မွာ အလုပ္သမားဆီက ပိုက္ဆံေကာက္ခြင့္မရွိေတာ့ ျမန္မာ ေအဂ်င္စီေတြကို ျမန္မာဘက္ျခမ္း မွာေကာက္ခိုင္းတယ္။အဲ့ဒီေတာ့ အလုပ္သမားက က်ပ္ေျခာက္သိန္း ခြဲကေန ေငြက်ပ္ ၁ဝသိန္းေလာက္ အထိ ဒီဘက္မွာ ေပးေနရတယ္။ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနလည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး လႊတ္ ေပးေနေတာ့ အစိုးရသတ္မွတ္ ထားတာထက္ ပိုေပးေနရတဲ့ေငြက တစ္လတစ္လအလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ ဆံုး႐ံႈးမႈက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅ဝဝ ေလာက္ရွိတယ္'' ဟု ဦးစိန္ ေဌးက ဆိုထားသည္။


ယင္းေၾကာင့္ မိမိႏုိင္ငံ သားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ အလုပ္ သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန သည္ ေန႔စဥ္၊ လစဥ္ ထိုင္းသို႔ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္သား မ်ားအေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ခံေနရ ျခင္းကို ကူညီကာကြယ္ရန္ လစ္ ဟင္းေနသည့္အျပင္ ထပ္မံ၍ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ ဝန္ ေဆာင္ခတိုးျမင့္ရန္ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းအေပၚ MWRN မွျပင္း ျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ZCH

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top