HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Others အေထြေထြ သတင္းမ်ား

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးထားသည့္အတုိင္း အလုပ္ရွင္က မလုိက္နာဟုဆုိကာ Blue Moon အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္သားမ်ား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးေရွ႕သို႕ ထပ္မံတိုင္ၾကားရန္ ေရာက္ရွိ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂

စက္႐ုံပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ကာ လုပ္သားမ်ားကုိ လစာႏွင့္နစ္နာေၾကးေပးရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျဖရွင္းေပးထားမႈအား လုပ္ငန္းရွင္ဘက္မွ လုိက္နာျခင္းမရွိဟုဆုိကာ Blue Moon အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္သားမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုးေရွ႕သို႔ထပ္မံတိုင္ၾကားရန္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္တို႔ ပူးေပါင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ၁၅ဝ ကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၁

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတုိ႔၏တုိင္ ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီသည္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္အဖဲြ႕တို႔ ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း ၁၅ဝ ကို အေရးယူႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ မတ္ ၁၁ ရက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ျပည္သူတုိ႔၏ တုိင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးဝင္းႀကိဳင္က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ျပည္သူတို႔၏ တုိင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္ မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအ ေျခအေနအစီရင္ခံစာ(၂/၂ဝ၁၈) ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ဖတ္ၾကားတင္ျပရာ၌ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ကုိ ယခင္ထက္ တုိးျမႇင့္ထား

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၁

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျခာက္ခုမွတကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ကုိ စုစုေပါင္းဝင္ခြင့္ရဦးေရ၏ ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္း အထိတိုးျမႇင့္ ဝင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းသိရသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္သြားလာေရးႏွင့္ လူမႈေရးခက္ခဲေသာေဒသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ႀကီးေျခာက္ခု (နာဂ၊ဓႏု၊ပအိုဝ္း၊ ပေလာင္၊ကိုးကန္႔၊ဝ)တို႔မွ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ ယင္းေဒသမ်ားမွ ပညာသင္ၾကားၿပီး သတ္မွတ္အရည္ အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသူမ်ားကို မူလပံုမွန္ဝင္ခြင့္ျပဳရမွတ္ ေအာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့၍ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္မွ၂ဝ၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အထိ စုစုေပါင္းဝင္ ခြင့္ျပဳေက်ာင္းသားဦးေရ၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊၂ဝ၁၇ခုႏွစ္ပညာသင္ ႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေျခာက္ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကိုလည္းေကာင္း အဆိုပါ ေဒသမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကိုဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွ သိရသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ၾကားျဖတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကုိ လာမည့္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ ၁၄ ရက္ၾကာ နမူနာေကာက္ယူမည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၁

ယခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာတြင္ၾကားျဖတ္ သန္းေခါင္စာရင္းကို နမူနာေကာက္ကြက္ေပါင္း ၄၃ဝဝ ခန္႔ျဖင့္ ၁၄ရက္ၾကာ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းအျပင္ ၂ဝ၂၄ ခုနွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရာေရာက္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၌လက္ရွိအသုံး ျပဳေနသည့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားကို စမ္းသပ္အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၁ ရက္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၌ျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္လူဦး ေရသန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူ ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္း အစည္းအေဝးတြင္ယင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

စစ္ကိုင္းေကာင္းမႈေတာ္ ေစတီေတာ္ႀကီး အျဖဴေရာင္ေဆးသကၤန္း ကပ္လွဴေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္ေခၚဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပမည္

စစ္ကိုင္း၊ မတ္ ၁ဝ

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ရာဇမဏိ စူဠာေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ႀကီး အျဖဴေရာင္ေဆးသကၤန္း ကပ္လွဴ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ဖိတ္ေခၚဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲကို ေဂါပကအဖြဲ႕ ႏွင့္စစ္ကိုင္းဓာတ္ပံုအသင္းတုိ႔က ဦးစီးက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ႀကီးတြင္ မတ္ ၁၉ရက္မွ ၂၁ရက္အထိ အျဖဴေရာင္ေဆးသကၤန္းကပ္ အေနကဇာတင္ အခမ္းအနား၊သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ (၈၂)ႏွစ္ျပည့္ သံဃာအပါး ၁ဝဝဝဆြမ္းႀကီးေလာင္းလွဴပြဲႏွင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးစည္ေတာ္ ႀကီးပင့္ေဆာင္တင္လွဴေအာင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါရက္မ်ားတြင္ က်င္းပသည့္ အခမ္းအနားမ်ား၌ ႐ုိက္ကူးထား ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ျမဝတီၿမိဳ႔၌ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုေနၾကသည့္ ေရႊ႔ေျပာင္းေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီး ၾကည့္႐ႈအားေပး

ျမဝတီ၊ မတ္ ၁ဝ

ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီစာစစ္ဌာန၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုေနၾကသည့္ ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ မတ္ ၁ဝ ရက္နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ျမဝတီၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

Line Walker-2 ႐ုပ္ရွင္ လာေရာက္႐ိုက္ကူးျခင္းက ျပည္တြင္းအႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ ပြင့္သြားေစသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုဟု ျမင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေျပာ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ဝ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းက Line Walker-2 ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကား လာေရာက္႐ိုက္ကူးျခင္းက ျပည္တြင္းက အႏုပညာရွင္မ်ားအတြက္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ပြင့္သြားေစ ေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုရသြားသည့္သေဘာဟု ျမင္ေစခ်င္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာကို မတ္ ၉ ရက္က ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၏ ႐ုပ္ရွင္ျမႇင့္တင္ေရးဌာနခဲြတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စတူဒီယိုမ်ားဖြင့္ပဲြအ ခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

သႀကၤန္ကာလ က်ဳံးပတ္လည္သန္႔ရွင္းေရး အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ႏွင့္ လုပ္သားအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ ၊ စည္းကမ္းမဲ့မ႑ပ္မ်ား ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း ဒဏ္္႐ုိက္မည္ဟုဆို

မႏၲေလး၊ မတ္ ၉ - ယခုႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ ေက်းမႈ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ရက္ မ်ားအတြင္း က်ံဳးပတ္လည္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အ မႈိက္သိမ္းယာဥ္ အစီးေရႏွင့္ လုပ္ သားအင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ အသံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး က်ံဳးအတြင္းသို႔ အမႈိက္သ႐ုိက္မ်ားႏွင့္ အညစ္အ ေၾကးမ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္သည့္ မ႑ပ္မ်ားကို ဒဏ္ေငြက်ပ္ႏွစ္သိန္း တပ္႐ုိက္အေရးယူကာ ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ပါက နာမည္ပ်က္စာရင္း (Black List) ထည့္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...