ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာေသာဘဂၤါလီမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးျပန္ပို႔ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးစဥ္ကာလအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ေမြးဖြားလာေသာကေလးငယ္မ်ားကိုပါလက္ခံေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရကို တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္အေရး ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈ တံု႔ ျပန္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ပံုရိပ္ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရည္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါရသံုးေငြမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ရွင္းလင္းရာ၌ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ယင္းသို႔ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ႏွစ္ပါတီ ပူးေပါင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဇန္နဝါရီဒုတိယပတ္အတြင္း ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီထံ အေၾကာင္းျပန္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က ေျပာသည္။ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းရန္ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ ပါတီမွကမ္းလွမ္းထားရာ ပူးေပါင္း ျဖစ္၊ မျဖစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းျပန္ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅

ၾကား ျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအာင္ျမင့္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္လတ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ကိုယ္ စားလွယ္ေနရာအတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲျပဳလုပ္ေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိ ေမးျမန္းမႈကို ယင္းသို႔ ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဆင္ျခင္တံုတရားလက္ကိုင္ထားရန္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၲရားကို အဂတိကင္းစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္ကေျပာသည္။ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သတၲမပံုမွန္အစည္းအေဝးစတင္က်င္းပသည့္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥ ကၠ႒က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက် စိစစ္လက္ခံၿပီးသူမ်ားအား ယာယီထားရွိမည့္ လွဖိုးေခါင္ ၾကားစခန္းစခန္းျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနအား ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ၾကည့္႐ႈစဥ္ လွဖိုးေခါင္စခန္း ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေန၊UEHRD ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲသြားမည္ဟု အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ၾကည္က  ေျပာခဲ့သည္။ “ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္း ေပၚေပါက္ဖို႕ မဟာဗ်ဴဟာကို ဒီေန႔ ေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာဟာ ဒီတိုင္းျပည္ႀကီးရဲ႔ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ သာယာ၀ေျပာမႈ ရရွိေစဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္တြင္ ယေန ့ နံနက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ Sensitization Workshop တြင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌက ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၄

ရွစ္ေလးလံုးပါတီကုိ နာမည္ေၾကာင့္သက္သက္ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ိဳးဟုတ္၊ မဟုတ္ သံသယရွိေၾကာင္း ဦးကိုကို ႀကီးက ေျပာသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး) ႐ံုးခန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီး မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးဗဟိုေကာ္မတီတာဝန္ခံဦးကိုကိုႀကီးက အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၌ ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ပါတီမ်ားအနက္ ''၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ)ပါတီ''ႏွင့္ ''၈၈ မ်ိဳးဆက္ဒီမို ကေရစီပါတီ''ဟူ၍ ၈၈ ကို အေျခခံသည့္ပါတီႏွစ္ခုရွိရာ ရွစ္ေလးလံုးနာမည္ကို ကန္႔ကြက္ပါက အဆိုပါ ပါတီမ်ားကိုလည္း ကန္႔ကြက္သင့္ ေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးကဆိုသည္။

Page 1 of 45