HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ႏုိင္ငံ၏ဘက္စံုအေျခအေန ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေရး ျပည္သူႏွင့္အတူ လက္တြဲရန္သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္ ေရာက္ၿပီဟု ယူဆသျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄- ႏုိင္ငံ ၏ ဘက္စံုအေျခအေန ယခုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး ျပည္သူ ႏွင့္အတူလက္တြဲရန္ သင့္ေတာ္ သည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု ယူဆ သည့္အတြက္ ပါတီတည္ေထာင္ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ဝန္ထမ္းမ်ား ရာထူးတိုးႏွင့္ေနရာအေျပာင္းအေရႊ႕မ်ားတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈရွိေနသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္လုိဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄-ဝန္ထမ္း မ်ား ရာထူးတိုးျခင္းႏွင့္ အေျပာင္း အေရႊ႕မ်ားတြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈမ်ားရိွေနသျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ မႈရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိ ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ဝန္ႀကီးမ်ားကြင္းဆင္းရာတြင္ လုံၿခဳံမႈရွိေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဆုိ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ - ဝန္ႀကီးမ်ား ေျမျပင္ကြင္းဆင္းရာတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအေနျဖင့္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးညီညီက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႏွစ္အလုိမွာ ေျခဥျပင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားလာတဲ့ NLD

ရန္ကုန္၊

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD)အစိုးရျဖစ္လာၿပီး သက္တမ္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံရွိ ဥပေဒမ်ား၏ အထြတ္အထိပ္ အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကို စတင္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိလာသည္။


ကတိကဝတ္
---------------

ယခင္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းကလည္း ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ အထ မေျမာက္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကတိကဝတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ျပည္သူ မ်ား၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈကိုရရွိခဲ့ၿပီး ေသာင္ ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။  ေရြးေကာက္ပြဲစတင္ဝင္ၿပိဳင္ခ်ိန္က ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ 'အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ညီၫြတ္ ရမည္။ ေရွ႕ေနာက္ အဓိပၸာယ္ကြဲလြဲမႈမရွိေစရ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏အခြင့္အေရးကို အာမခံေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္မည္၊ စစ္ မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ မည္။ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး စသည့္ မ႑ိုင္ႀကီးသံုးရပ္အား တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းမျဖစ္ ေစရ။ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တန္းတူညီမွ်မႈ အခြင့္ အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္'ဟူသည့္ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သူမ်ားမွလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလိုသည့္စိတ္ ျပင္းျပစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုဟုဆို

ရန္ကုန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ ေဆာင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလို သည့္စိတ္မ်ား ျပင္းျပစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရန္လို အပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။ ''ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံႀကီး ေသနတ္သံေတြ တိတ္ဆိတ္သြားဖို႔ ၿငိမ္သက္သြားဖို႔ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မျဖစ္မေန အေရးတႀကီးလိုအပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလိုခ်င္တဲ့ စိတ္ျပင္းျပၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေတြရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္''ဟု ဒဂံုေတာင္ပိုင္းမဲ ဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးညီညီက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

ဦးကိုနီအမႈ အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတုိင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုလား  

ရန္ကုန္

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနဦးကိုနီ အသတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားအတိုင္း ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ တရားမွ်တမႈကို ဆံုးျဖတ္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္က ေျပာသည္။''စြဲခ်က္တင္ထားတဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတြအ တုိင္း ျပည့္စံုလံုေလာက္ေအာင္ တရားမွ်တမႈ ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဆံုးျဖတ္မွာလို႔ ယံုၾကည္တယ္''ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာ 

ရွန္ဟိုင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ႀကီး ၃၉ ၿမိဳ႕တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးပြားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားဝင္စာရင္းဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ စက္မႈတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ရာ ဤၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဆာင္းတြင္းကာလ သတ္မွတ္ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္စံခ်ိန္ကိုမီရန္ အ ေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း AFP သတင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပလုိက္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...

တစ္ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင္႕ဖြံ႔ၿဖိဳးလာကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ား အထင္အရွားျမင္ရမည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ သဝဏ္လႊာေပးပို႔

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

တစ္ ျပည္လံုး ၿငိမ္းခ်မ္းပါက အခ်ိန္တိုအတြင္းအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာကာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အိပ္မက္မ်ား အထင္အရွားျမင္ရမည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၇၂) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ကာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က သဝဏ္လႊာေပးပို႔ေျပာၾကားလိုက္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါသဝဏ္လႊာကို ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက တက္ ေရာက္ဖတ္ၾကားေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္ ...