HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

၂ဝ၁၉ စင္ျမင့္ေပၚက ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

၂ဝ၁၉ စင္ျမင့္ေပၚက ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

ရန္ကုန္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟူသည့္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ဟူသည့္ ႏွစ္သစ္သို႔ကူးေျပာင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေဟာင္းကာလအတြင္း အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဦးစားေပးက႑မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔မွာ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး၊ ျပည္သူလူထုအား အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးတို႔လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေဟာင္းကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူအားရ ေက်နပ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား အားရေက်နပ္မႈမရွိသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာလည္းရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ NLD အစိုးရအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေျပာဆိုထားသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းကို အျပည့္အဝ မေရာက္ရွိေသးေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္မွစတင္ကာ အစိုးရ၏ က်န္ရွိသည့္ကာလအတြင္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္ေဟာင္းတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္သစ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝမ်ား ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားပံုေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစသည့္ က႑မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္သစ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားလည္းဆိုထားျပန္သည္။


''ႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ အက်ပ္အတည္းအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း အမွန္တရား နဲ႔ တရားမွ်တမႈကိုလက္ကိုင္ထားၿပီး ေျဖရွင္းျခင္း ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ မိဘျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ပန္ ၾကားအပ္ပါတယ္''ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဆိုထားသည္။ ႏွစ္ေဟာင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ ၂ဝ၁၈ ဒီဇင္ဘာလတတိယပတ္အတြင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ဟုဆုိကာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ငါးခု၏ နယ္ေျမမ်ား၌ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈအားလုံး ေလးလေက်ာ္ရပ္ဆုိင္းမည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား ႀကိဳဆိုေထာက္ခံမႈ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္တြင္ AA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ဝင္ ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ၏စိုးရိမ္စိတ္ကို ျမင့္တက္ေစခဲ့ျပန္သည္။

 

po 1


သို႔ေသာ္ အဆိုပါေန႔၌ပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိ ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က လြတ္လပ္ေရးေန႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့မႈရွိခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔ျခင္းသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ ျပည္သူအမ်ားက ႀကိဳဆိုလက္ခံခဲ့ၾက သည္။ ''ႏိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ အေကာင္းျမင္ပါ တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ကလည္း ၂ဝ၂ဝ အမီ ျပည္သူေတြလက္ထဲကို ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး အေရာက္ပို႔ပါမယ္ဆိုတဲ့ စကားလည္း ရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏႈတ္ကတိနဲ႔အညီ ျဖစ္ေပၚလာတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဆက္လက္ၿပီးလုပ္ႏိုင္မယ္။ ဒီဟာဟာ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ သိသာထင္ရွားတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ ရလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္''ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ဳိးၫြန္႔က ေျပာသည္။


ထို႔အျပင္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္လုိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ဆႏၵ ျပည္စုံေစရန္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မည္ဟု တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကဆိုထားသည္။ ''လူသားအားလုံးဟာ မိမိဘဝတုိးတက္ဖုိ႔ အတြက္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ၾကသလုိ အားလုံးဟာလဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ေနထုိင္လုိတဲ့ဆႏၵ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလူသားအားလုံးရဲ႕ဆႏၵ ျပည့္စုံေစဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ မိဘျပည္သူမ်ားအားလုံးနဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္သြားၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္ ေျပာ ၾကားလုိပါတယ္''ဟု ဆိုထားသည္။ အဆိုပါအေျခအေနမ်ားသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္လမ္းစ မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက မၿပီး ျပတ္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း မည္မွ်တိုးတက္ ၿပီးေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္လားဆိုသည္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ေရးေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

 

po 2


''အခု အေျခအေနကာလဟာ လြတ္လပ္ ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလလိုပဲ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းၿပီး တစ္ဖက္ကေန ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႀကီးကို က်င္းပေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ဒီကာလမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။ ယင္းအျပင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ထပ္မံ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအတြင္း၌ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ရွည္လ မ်ားရွိခဲ့သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲျခင္းမွာလည္း ပါဝင္ေနသည္။


ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ရွိခဲ့သည့္ ဌာနတစ္ခုကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းျဖစ္သည့္ အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေထြအုပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ''ႏွစ္သစ္အတြက္ သတင္းေကာင္းထဲမွာ ေထြအုပ္သတင္းလဲပါတယ္။ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွစ္စေပါ႔။ ဒါေပမဲ့ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အထဲမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေသခ်ာလုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ သမၼတ၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနတို႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကုိ သြက္သြက္လက္လက္နဲ႔ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း မွာ ျပည္သူအတြက္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပး ႏိုင္မလဲဆိုတာေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္'' ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းစိန္က ဆိုသည္။


ထပ္မံၿပီး စိတ္ဝင္စားစရာတစ္ခ်က္အေန ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႕ခြာ သူမ်ားကိစၥရပ္မွာလည္း ရွိေနေသးသည္။ ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္ လည္လက္ခံရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ေမွ်ာ္သလင့္သလို ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မလာ ျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚသို႔ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးမွာ ျမန္မာ အစိုးရ၏ ဦးစားေပးအခ်က္မ်ားအတြင္း ပါဝင္ လာႏိုင္ၿပီး ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ားကို ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္၏ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားမႈလည္း ရွိေနသည္။ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ား၊ အလုပ္ သမားေရးရာကိစၥမ်ား၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အတြင္း မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ က႑မ်ားစြာရွိ သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္သည္ ဂ႐ုတစိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

 

po 3


''၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္က ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြျပင္းထန္ လာၿပီးေတာ့ အကဲဆတ္မယ္လို႔ထင္တယ္''ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းၫြန္႔လြင္က ဆိုထားသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း အစိုးရ အေပၚ ျပည္သူလူထု၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႀကီးမား လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈ၊ ေမွ်ာ္လင့္ကိုးစားမႈ၊ တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံခြင့္ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖိအားမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ရင္ဆိုင္႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ''တစ္ခုေလး ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုဟာ နတ္ေရကန္ထဲပစ္ခ်သလိုမ်ဳိး အေျပာင္းအလဲကို အစိုးရသစ္လက္ ထက္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးျဖစ္ႏုိင္ ဖို႔ကေတာ့ အင္မတန္ကို အခြင့္အလမ္းနည္း ပါတယ္''ဟု မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳက ဆိုသည္။


လက္ရွိကာလတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေန ႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ကိုလည္း ''ႏိုင္ငံဟာ အခုအခ်ိန္ကာလမွာ အခက္အခဲအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္ကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ေနၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုၾကားမွာ ေသြးစည္း ညီၫြတ္မႈ လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး အျပစ္ကင္းေသာ ခ်စ္ျခင္းတရားမ်ားျဖင့္ ယုံၾကည္ မႈတည္ေဆာက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ၾကရန္၊ မတူညီ ကြဲျပားမႈကို ခြန္အားအျဖစ္အသုံးခ်ကာ က်ဥ္း ေျမာင္းေသာအယူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး တိုးတက္ ႀကီးပြားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စေတာ့ဟုမ္း ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ IBEC ဆရာေတာ္ကဆိုသည္။


သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားအၾကားမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေဟာင္းကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရွိေနခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၉ ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚတြင္ ယခင္ ကာလအတြင္ မၿပီးျပတ္ေသးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္လား ဆို သည္မွာေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွေပသည္။ 

အာကာထက္

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top