HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ဖက္ဒရယ္လား ၊ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းလား  

ဖက္ဒရယ္လား ၊ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းလား   

ခ်စ္မင္းထြန္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိလက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားမ်ား ကြဲလြဲ ျခင္းႏွင့္အတူ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ားဆံုး႐ႈံးျခင္းတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ (၂၁)ရာစုေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥကို ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းဟု ယံုၾကည္ လက္ခံလာခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏုိင္ေရးအပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ တုိက္ပြဲအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးတုိ႔ကို ေဖာ္ ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကသည္။ NCA စာခ်ဳပ္သည္ ႏုိင္ငံေရးအရအေျဖရွာႏုိင္ရန္အပါအဝင္ တုိက္ပြဲမ်ားအဆံုးသတ္ေရး၊တုိက္ပြဲအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျပန္လည္ကုစားႏုိင္ေရး၊ တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ရရွိခံစားႏုိင္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ျဖစ္ေပၚေရး စသည့္အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး ေနသည့္စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲမွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသည္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနသည့္ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။


လက္ရွိတြင္ NCA မွာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KNU/ KNLA-PC)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင္အဖြဲ႕ (DKBA)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ(RCSS/SSA)၊ ပအုိဝ့္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္ တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး(CNF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)၊ လားဟူဒီမုိကရက္ တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU)တုိ႔ လက္မွတ္ထိုး ထားသည္။


'ဝ'ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႕ (UWSA/UWSP)၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္အဖြဲ႕-မုိင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ (KIO/KIA)၊ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ(SSPP/SSA)၊ တအာင္း (ပေလာင္)အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (TNLA)၊ ရကိၡဳင့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး ပါတီ(KNPP)၊ နာဂအမ်ဳိးသားဆုိရွယ္လစ္ ေကာင္စီ-ကပၸလန္ (NSCN-K)တုိ႔သည္ လက္ မွတ္မထုိးၾကေသးေပ။ ဤသို႔ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ထုိး သည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မထုိးသည့္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္ေန ျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအပါ အဝင္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ တုိက္ပြဲအရွိန္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိသည့္အေျခအေနမွာ ထင္သေလာက္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးဘဲျဖစ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။


သို႔ေသာ္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ က်င္းပျခင္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ရရွိ ေအာင္ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား စသည့္ နယ္ပယ္စံုမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကစတင္၍ အေျဖရွာေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိဆုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအမည္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္က်င္းပထားၿပီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ (၂၁)ရာစုပင္လံုညီလာခံအမည္ ျဖင့္ သံုးႀကိမ္က်င္းပထားၿပီးျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္ အေျခခံမူ စုစုေပါင္း ၅၁ ခ်က္ကို ရရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ေနာက္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ သို႔မဟုတ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ စတုတၳအႀကိမ္ကို က်င္းပသြားရန္ႏွင့္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ပၪၥမအႀကိမ္ႏွင့္ ဆ႒မအႀကိမ္တုိ႔ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္တုိ႔က ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံမွာ ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ဆုိလွ်င္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ လက္နက္ကုိင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။


ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ခံ၍ ေတာင္းဆုိ ေနေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားလုိခ်င္သည့္ ဖက္ဒရယ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ အာဏာခြဲေဝမႈ(ဗဟိုႏွင့္ျပည္နယ္ၾကား ဘယ္အာဏာကို ခြဲေဝက်င့္သံုးမလဲ၊ ဘယ္အရာေတြကို ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မလဲ)၊ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ လူနည္းစုအခြင့္အေရး စသည့္အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မရွင္းလင္းသည္မွာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား မည္သည့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ ပံုစံမ်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကမလဲ၊ အျပင္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လုိခ်င္သည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္းစနစ္ကို လုိခ်င္သည့္အဖြဲ႕ ကြဲလြဲေနျခင္းတုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရး ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ကို လုိလားသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သို႔ ေသာ္ ယေန႔တုိင္ ဘံုသေဘာထားရပ္တည္ ခ်က္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ဳိးလည္း ဆုိျခင္းမွာ မသိရေသးေပ။


ထုိ႔ေနာက္ NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ UWSA, NDAA, KIA, SSPP, TNLA, MNDAA, AA  တုိ႔သည္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ကို လုိလားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တခ်ဳိ႕ကဆုိေန ၾကျပန္သည္။ ထုိ႔ျပင္ NCA မထုိးရေသးသည့္ KNPP ႏွင့္ NSCN-K တုိ႔မွာလည္း ဖက္ဒရယ္ကို လိုလားသူႏွင့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို လုိလား သူဆုိၿပီးေတာ့လည္း ျဖစ္ေနျပန္ေသးသည္။ ဤသို႔ဆုိရျခင္းက NSCN-K သည္ လံုးဝလြတ္လပ္ေရး(နာဂႏုိင္ငံ ထူေထာင္ေရး) ကိုသာ ေျပာဆုိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သလုိ KNPP  မွာမူ NCA  ထုိးထားေသာအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သေဘာထားတူညီၿပီး NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းသာ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။


ေျမာက္ပုိင္းတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ UWSA, NDAA, KIA, SSPP, TNLA, MNDAA, AA တုိ႔ကမူ ျပည္ ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ(FPNCC)ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။ ထို FPNCC အဖြဲ႕သည္ NCA ကုိ လက္မခံေၾကာင္း၊ လက္မွတ္မထုိးႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိထားၿပီး UWSA ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစာတမ္းကို အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ထံ ေပးအပ္၍ ထုိစာတမ္းအတုိင္းသာ ေဆြးေႏြးလိုေၾကာင္း FPNCC အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ေျပာထားသည္။ FPNCC စာတမ္းပါအခ်က္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ထက္သာလြန္သည့္ အခြင့္အာဏာခံစားခြင့္ရွိေသာ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းျဖစ္ေန ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ ေနၾကေသာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား ေျပာေနၾက သည္။


RCSS/SSA  မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ''သူ႔မူ ကိုယ့္မူ ရွိတာကေတာ့ သဘာဝတရားပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမူေတြအားလုံးကို စားပြဲ ေပၚတင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆုံးျဖတ္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မူတစ္ခုတည္းျဖစ္လာ ေအာင္ ေဆြးေႏြးရမွာေပါ့။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အေလွ်ာ့အတင္းထားၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြး ေႏြးၾကရမယ္။ တစ္ဖက္ကပဲ ႏိုင့္ထက္စီးနင္းတဲ့ဆႏၵနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ဘူး။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေဆြးေႏြးလို႔ရၾကမွာမဟုတ္ဘူး''ဟု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၁ ရက္က ဧရာဝတီမွာ ေျပာထားသည္။ ဖက္ဒရယ္သည္ ေပါင္းစည္းေရး၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈၿပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ေပါင္း စည္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရးအေပၚ အားနည္းေစသည့္ဘက္ကို ဦးတည္ေၾကာင္း ဖက္ဒရယ္ပညာရွင္မ်ားက ဆုိၾကသည္။


ဖက္ဒရယ္ဘုိးေအႀကီးဟု တင္စားခံရ ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ယခင္က ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ၁၈၆၁ မွ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ပုိင္းျပည္နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္အၾကား စစ္ျဖစ္ခဲ့သည့္သင္ခန္းစာကိုရယူ၍ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာခဲ့ေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္း စစ္ျဖစ္ရျခင္းသည္ သမၼတလင္ကြန္းလက္ထက္က လူမည္းကြၽန္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းဆိုခဲ့ရာ ေတာင္ပုိင္းျပည္နယ္ (၁၁) ျပည္နယ္ (ထုိစဥ္က အေမရိကန္မွာ ျပည္နယ္ ေပါင္း ၃၄ ျပည္နယ္သာရွိ)က ကြၽန္စနစ္ ဆက္လက္ထားရွိရန္၊ ကြၽန္စနစ္ မဖ်က္သိမ္းရန္ ဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခြဲထြက္ေရးကိုပါ ေတာင္းဆုိလာခဲ့ရာ ေျမာက္ပုိင္းျပည္နယ္ (၂၄)ျပည္နယ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္မွ ရပ္တည္၍ ေပါင္းစည္းျခင္းကိုဆုိခဲ့ရာကေန ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း စစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္ပုိင္း စစ္႐ႈံးသြား ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ယေန႔ထိ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။


အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္တြင္း စစ္အေျခအေနသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကေန အာဏာခြဲေဝေပးမႈ အားနည္းသြားျခင္းႏွင့္ ဗဟုိ အစိုးရမွာ အားနည္းေနသြားသည့္အတြက္ ျပည္ နယ္မ်ားကို မကုိင္တြယ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုသြားသည့္အခါမွာ လည္း အာဏာခြဲေဝမႈကိစၥကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအေန ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္လား၊ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းလား မည္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ကို ဘံုသေဘာတူညီ ခ်က္ယူ၍ အနာဂတ္ႏုိင္ငံသစ္ကို တည္ေဆာက္ ၾကမလဲ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။

 

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာငြန္က်ဳံလ်န္က ''ကြၽန္ေတာ္တု႔ိ အခုခ်ိန္မွာ ေဝေဝဝါးဝါးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ေတာ့လိုခ်င္တယ္၊ ဖက္ဒရယ္ေကာင္းတာေတာ့သိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုေကာင္းမလဲဆိုတာ မတူညီတဲ့ ယူဆခ်က္၊ ေတြးေခၚခ်က္၊ နားလည္ခ်က္ေတြရွိတယ္'' ဟု ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ဝ ရက္ ဧရာဝတီမွာ ေျပာထားသည္။ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ရယူသည့္အခါမွာလည္း UWSA သည္ လက္ရွိ ၎တုိ႔ရရွိ ခံစားေနရေသာ အခြင့္အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး ထက္ ေလ်ာ့နည္းသြားေစမည့္အေျခအေနတစ္ ရပ္ျဖစ္လွ်င္ လက္ခံႏုိင္မည့္အေျခအေန အလြန္နည္းပါသည့္အခင္းအက်င္းကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္ လုိအပ္သည္။


UWSA သည္ လက္ရွိတြင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၆ အရ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ဟုိပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မုိင္းေမာၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဝုိင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ နားဖန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မက္မန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ကို ခ႐ိုင္ႏွစ္ခ႐ိုင္ဖြဲ႕ၿပီး 'ဝ' ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းအျဖစ္ ရရွိထားသည္။ ထုိေဒသတြင္ ကုိယ္ပုိင္စစ္တပ္၊ ရဲ၊ တရား ေရးဌာန၊ အေကာက္ခြန္ဌာန၊ လဝကဌာန စသျဖင့္ပါဝင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း၍ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္စကား ကို ႐ုံးသံုးဘာသာအျဖစ္ ထားရွိ၍ တ႐ုတ္ေငြ ေၾကးကို အဓိကသံုးစြဲေနၾကသလုိ တ႐ုတ္စာကို သင္ၾကားလ်က္ရွိ(ဗမာစာကိုလည္း သင္ၾကားမႈရွိ)သည္။


ထုိ႔ျပင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္အစိုးရအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားကာ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ(ဗဟိုအစိုးရ)ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမွာ အလြန္နည္းပါးလွသည္။ ထုိအခ်က္ကလည္း ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဘာေတး လင့္တနာက 'ဝ'ေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ ဒုတိယ ခ႐ိုင္းမီးယား(ယူကရိန္းႏုိင္ငံပုိင္ကေန ႐ုရွားက ၂ဝ၁၄ မွာ သိမ္းပုိက္သြားတဲ့ ေဒသ)လားဆုိၿပီး ေရးသားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္(၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္) ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က 'ဝ'ေဒသမွာ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ ေရးအတြက္ ယူနန္အစိုးရ(တ႐ုတ္)သည္ ျမန္မာအစုိးရ(ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ)ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမလုပ္ဘဲ 'ဝ'အစိုးရ UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးၿပီး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ UWSA အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သလုိ ဗဟို အစိုးရ၏ အခြင့္အာဏာအေပၚမွာလည္း ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။


ေနျပည္ေတာ္အစုိးရ(ဗဟုိအစိုးရ)သည္ အဆုိပါအေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုင္တြယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့သလုိ တစ္စံုတစ္ရာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္လာေအာင္ မဖန္တီးႏုိင္ေသးဘဲျဖစ္ေနသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ NCA လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား လုိလားေသာ ဖက္ဒရယ္ထက္ သာလြန္၍ အခြင့္အာဏာရွိသည့္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အၾကား အရင္ဦးဆံုး ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုကို ညိႇႏႈိင္းရန္ လုိအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္ ကလည္း အင္အားႀကီးသူကို အခြင့္အေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမုိေပးအပ္ၿပီး အင္အား နည္းသူအား အခြင့္အေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ သတိထားေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းရန္လည္းလိုအပ္သည္။

 

UWSA ဦးေဆာင္ေရးဆြဲထားသည့္ FPNCC စာတမ္းပါအခ်က္မ်ားသည္ လက္ရွိ UWSA ရရွိေနေသာအေျခအေနထက္ ပိုမုိသာလြန္ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေန ေသးသည့္အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္က တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္မွ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းအဆင့္ ျဖစ္သြားမွာကို စိုးရိမ္ေနႏုိင္သည္။ FPNCC သည္ NCA စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္မထုိးဘဲ ၎တုိ႔ေရးဆြဲထားသည့္ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမည့္ အေျခခံမူမ်ားျဖင့္သာ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလိုေသာဆႏၵရွိေနသည္။ FPNCC စာတမ္းတြင္ FPNCC အဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ(ဗဟိုအစိုးရ)ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ ထုိးၿပီးပါက အပစ္ရပ္သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္စည္းေၾကာင္း ဆြဲရန္၊ သတ္မွတ္ထားသည့္ေနရာတြင္ အမွတ္အသားမ်ား စိုက္ထူၾကရန္၊ နယ္နိမိတ္စည္း သတ္မွတ္ၿပီးပါက တစ္ဖက္၏ နယ္ေျမထဲသို႔ တစ္ဖက္ကေက်ာ္ၿပီး ေဝဟင္၊ ေျမျပင္၊ ေရျပင္ အပါအဝင္ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ မုိင္းေထာင္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ နယ္ေျမလုျခင္းႏွင့္ ထုိးစစ္ဆင္ ျခင္း စသည့္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တုိ႔ပါသည္။


ထုိ႔ျပင္ အပစ္ရပ္သတ္မွတ္နယ္နိမိတ္စည္း၏ ႏွစ္ကီလုိမီတာအတြင္း တပ္စခန္းမ်ား ခုိင္ခံ့ေအာင္ျပဳျပင္မႈကိုလည္း အျပန္အလွန္တားျမစ္ခြင့္မရွိဟုလည္း ဆုိထားသကဲ့သို႔ အပစ္ရပ္သတ္မွတ္စည္း၏ ၅ ကီလုိမီတာအတြင္းမွာ ေဟာင္ဝစ္ဇာအေျမာက္မ်ား၊ စိန္ေျပာင္းမ်ား၊ ၁ဝ၅ မမအထက္ဗ်ဴဟာေျမာက္လက္နက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ထားပါက အားလံုး ျဖဳတ္ခ် ေပးရန္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ား တပ္ဆင္ထားပါက ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္းမွာပဲ ျဖဳတ္သိမ္းေပးရန္ဆုိေသာအခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ အလား တူ လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၿပီးဆံုးခင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို တစ္ဖက္ဖက္က ခ်ဳိး ေဖာက္ခဲ့လွ်င္ စာခ်ဳပ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သည္ဆုိေသာအခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိစာတမ္းကို FPNCC  အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုက ေထာက္ခံမႈရွိၾကသည္။ ဤစာတမ္းသည္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းအဆင့္ကို ေရာက္ရွိေနသည္ဟု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဆုိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေသခ်ာသည္မွာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ ဖက္ဒရယ္ကိုသာ လက္ခံႏုိင္ေျခရွိၿပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကိုေတာ့ လက္ခံႏုိင္ေျခမရွိေပ။


အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းဘက္ကို ဦးတည္လာႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူမ်ား ရရွိေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို သတိႀကီးႀကီးထား၍ ေဆြးေႏြးေနျခင္းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းျဖစ္လာမည္ကို စုိးရိမ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ႏုိင္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း အဆင့္ကိုလည္း ေရာက္ရွိခံမည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဆုိဗီယက္ျပည္ ေထာင္စုႏွင့္ ယူဂုိဆလာဗီးယားႏုိင္ငံတုိ႔ ၿပိဳကြဲသြားျခင္းသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းအဆင့္အထိ ေရာက္ရွိသြား ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို သာဓကရွိထားရာ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးမႈအ ေပၚ အလြန္သတိထားေဆြးေႏြးေနျခင္းျဖစ္ ႏုိင္သည္။


ဖက္ဒရယ္စနစ္မဟုတ္ဘဲ ကြန္ဖက္ဒေရး ရွင္းစနစ္ဘက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားလွ်င္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ စစ္ဘုရင္ဝါဒီ ထြန္းကားေနျခင္းကို ပုိမုိအသက္သြင္းေပးလုိက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါ သည္။ ဖက္ဒရယ္ဘုိးေအႀကီးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ျပည္တြင္းစစ္ကလည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းအေပၚ အလြန္သတိထားေဆာင္ရြက္ရန္ သင္ခန္းစာေပးထားသည့္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြးရာမွာ တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းကမွ ခြဲထြက္ခြင့္ မျပဳလုပ္ပါဆုိေသာကတိကို လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားဘက္မွ ထည့္သြင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိေန ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ UWSA ကေတာ့ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ မည္သည့္အခ်ိန္မွ ခြဲထြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာထားသည္။


ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြး ေနေသာ လက္နက္ကုိင္တခ်ဳိ႕ဘက္ကေတာ့ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသံုးပါးကို လက္ခံထားျခင္း ေၾကာင့္ ခြဲထြက္ခြင့္မျပဳလုပ္ပါဆုိေသာကတိကို ထည့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈ မလုိေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆုိေစ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားအၾကား အနာဂတ္ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူ ထားႏုိင္ျခင္းမရွိလွ်င္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ အားလံုးတန္းတူညီမွ်မႈရွိသည့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံသစ္ တည္ေဆာက္ေရး အားနည္းသြားေစႏုိင္သလုိ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအေပၚမွာလည္း အားနည္းသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း သတိထား၍ ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္သည္။  ထုိ႔ျပင္ အမ်ဳိးသားေရးကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မတည္ေဆာက္မိေစရန္လည္း အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ 

 

ခ်စ္မင္းထြန္း

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top