HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလာတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး  

ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးလာတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး   

<<< ျမတ္လိႈင္း >>>

 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၂ဝ၁၉ ႏွစ္ဦးပုိင္းကာလေတြ ေရာက္ရွိလာကတည္းက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ ပိုၿပီး႐ႈပ္ေထြးလာပါတယ္။ ဒီကာလမွာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရၿပီးတက္လာတဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရအတြက္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲတဲ့ျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ အင္န္အယ္လ္ဒီအစုိးရဟာ အာဏာရခဲ့တာ သုံးႏွစ္ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒီသုံးႏွစ္ကာလအတြင္းမွာ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲမဝင္ခင္က ျပည္သူေတြကုိ ေျပာခဲ့တဲ့စကား ေတြ၊ ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတြကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရလိုမႈနဲ႔ အင္န္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူတိုင္းရင္းသားေတြကုိ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြ၊ ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတြကုိ ျပည္သူတိုင္းရင္းသားေတြက ျပန္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါၿပီ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတိုက္အခံပါတီေခါင္းေဆာင္အေျခအေနကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ကာလတုန္းက ေတြ႕ႀကံဳ ခဲ့ရတဲ့ခက္ခဲမႈေတြထက္ အခုအာဏာရအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတဲ့ သုံးႏွစ္တာကာလမွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲေတြက ပုိႀကီးမားေနပါတယ္။ အတိုက္အခံဘဝမွာ သူဟာ ႏိုင္ငံတကာက ေလးစားတန္ဖိုးထားခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေတြရဲ႕ အိုင္ကြန္တစ္ေယာက္အျဖစ္ေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရပါတယ္။ အာဏာရအစုိးရရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံတကာကေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့တဲ့ ဆုေတြ၊ ဘြဲ႕ေတြေတာင္ ျပန္႐ုပ္သိမ္းခံရတဲ့အထိ ခက္ခဲတဲ့စိန္ေခၚမႈ ေတြကုိ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာက မယုံၾကည္ မေလးစားမႈေတြကုိ ထားလိုက္ပါဦး။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ေတြရဲ႕ အားကုိးယုံၾကည္မႈေတြ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ေလ်ာ့ပါးလာပါၿပီ။


ဒီလိုအေျခအေနေတြကုိ ျပန္ဆန္းစစ္ ၾကည့္လိုက္ရင္ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ေတြ႕ ရပါတယ္။ (၁)ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာ မွားယြင္းမႈ။ (၂)အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအေတြ႕အႀကံဳ အား နည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္(၁) ႏိုင္ငံေရးမဟာ ဗ်ဴဟာမွားယြင္းမႈအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ စစ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ တြန္းလွန္ၿပီး လြတ္ေျမာက္လာခါစရွိေနပါေသးတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လြတ္ ေျမာက္လာၿပီဆိုေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒဟာ မျပည့္စုံေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိျပင္ၿပီး မွ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္၊ အႏိုင္ရၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ျပင္မယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့တာကုိ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး အႏိုင္ရရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပင္ဖို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပင္ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ခက္ခက္ခဲခဲရင္ဆိုင္ရမယ္ဆိုတာကုိလည္း သိထားၾကပါတယ္။ ဒီလိုခက္ခဲတဲ့တိုက္ပြဲကုိ တိုက္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးတာက မဟာဗ်ဴဟာပါပဲ။ ဒီအေရး ႀကီးတဲ့မဟာဗ်ဴဟာကုိ မွန္ကန္ေအာင္ေရးဆြဲ ႏိုင္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ ပါဝင္ရမွာေတြကေတာ့-


(၁)ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္ျဖစ္စဥ္၊ လက္ရွိ ပကတိအေျခအေန၊ အနာဂတ္ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ပုံစံ။
(၂)(Institution) ကူညီပံ့ပိုးမႈ ထူေထာင္ ျခင္း။
(၃)ျဖစ္ေပၚေနသည့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ(ေထာက္ခံသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္နားလည္မႈ၊ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မႈ(ရင္ၾကားေစ့ ေရးပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မႈ)။
(၄)မိမိလက္ဝယ္ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ထားမႈ။
(၅)မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျပည္သူမ်ား သိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈ ေတြ ပါဝင္ေနပါတယ္။

 

မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲမယ့္ေနရာမွာ ျမန္မာ ျပည္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းကုိ အဓိကထားရမွာပါ။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာေတြ က႑အလိုက္ ခြဲထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထု ဘဝ ျမႇင့္တင္ေရး။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (၃)ခ်က္က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ မွဴးေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ရယူထားၿပီး နည္းဗ်ဴဟာမွဴးေတြကုိ ၫႊန္ၾကားေပးေနရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးဆိုတဲ့နည္း ဗ်ဴဟာကုိ ဦးေဆာင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရဝန္ႀကီးေတြဟာ နည္းဗ်ဴဟာမွဴးေတြပါပဲ။ ေျပာရရင္ မဟာဗ်ဴဟာမွဴးအေနနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမွဴးေနရာမွာ က႑တစ္ခု(သို႔မဟုတ္)က႑ႏွစ္ခုကုိ မကုိင္တြယ္သင့္ပါဘူး။ တစ္တိုင္းျပည္လုံး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမွဴးႀကီးအေနနဲ႔ က႑အားလုံးကုိအေပၚမွ ၾကည့္ျမင္ေနၿပီး လိုအပ္ခ်က္၊ ျဖည့္တင္းခ်က္၊ ျဖည့္ဆည္းခ်က္ေတြကုိ အစဥ္သျဖင့္ အၿမဲၫႊန္ ၾကားေနဖို႔ တာဝန္ကုိပဲ ယူထားႏိုင္ရပါလိမ့္ မယ္။ (ဥပမာ-ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အေနနဲ႔ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတာဝန္ေတြ ယူ မထားသင့္ပါဘူး)။


နံပါတ္(၂) အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းကုိ ေျပာရရင္ ဒီတစ္ခုလုံးကုိ သမၼတက ကုိင္တြယ္ေနရမွာပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ သမၼတက ခန္႔အပ္ရမယ္လို႔ ပါဝင္ပါတယ္။တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ေတြကုိ စီမံခန္႔ခြဲမႈအျပည့္အဝ တာဝန္ယူခိုင္းရမွာျဖစ္ ပါတယ္။(တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဝန္ႀကီးတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကုိၾကည့္ရင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ့ဖ်င္းေနတာကုိ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ကုိင္တြယ္မႈ ညံဖ်င္းေနတာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအေနနဲ႔ဆင္းၿပီး လိုအပ္သလို အေရး ယူေဆာင္ရြက္ရမွာပါ)။ အမွန္ဆိုရင္ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမယ္လို႔ယူဆမိပါတယ္။ (အခု ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ ဆင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အထဲမွာ ဒီဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၂၆၁(က)၊(၄)(ခ)ကုိ ျပင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္)။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတဲ့ အဓိကအခ်က္ႀကီး ႏွစ္ခ်က္ဟာ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔၊ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ကုိ ပုိၿပီးအဓိကထားရမွာပါ။ ပထမဦးစားေပးမဟာဗ်ဴဟာအေနနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဦးတည္ခ်က္ထားလိုက္တာကမွားယြင္းေနပါတယ္။ (၁)ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္ ျဖစ္စဥ္၊ လက္ရွိပကတိအေျခအေန၊ အနာဂတ္ ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ပံုစံကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္ျဖစ္စဥ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ေဟာင္းရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိေနပါေသးတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လူေဟာင္းေတြရဲ႕ ပါဝင္ေနမႈကုိ အကဲမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ မွားယြင္းမႈ ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံေရး လက္ရွိအေျခအေန ကုိ ပုိ႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ အနာဂတ္ကုိသြားမယ့္ပုံစံကလည္း ေဝဝါးေနပါတယ္။


(၂) (Institution) ကူညီပံ႔ပိုးမႈ ထူေထာင္ ျခင္းေတြကုိ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ပံ႔ပိုးကူညီမႈကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ မီဒီယာေတြနဲ႔ ပြတ္တိုက္မႈေတြေၾကာင့္ လည္း ျပည္သူေတြအျမင္မွာ အစုိးရအေပၚ ယုံၾကည္မႈေတြ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြအေရးကိစၥမွာလည္း လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚသြားတဲ့ ကယားျပည္နယ္အစုိးရနဲ႔ ကရင္နီလူငယ္ေတြရဲ႕ ပဋိပကၡမွာ စိတ္ပ်က္တဲ့အသံ ေတြ ထြက္ေနပါတယ္။ (၃)ျဖစ္ေပၚေနသည့္၊ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ျပႆနာမ်ား ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မႈ (ေထာက္ခံသူနဲ႔ ကန္႔ကြက္သူေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္နားလည္မႈ၊ ပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မႈ (ရင္ၾကား ေစ့ေရးပိုင္းျဖတ္ႏိုင္မႈ)အပုိင္းမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ မွားယြင္းမႈေတြရွိေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ အစုိးရအေနနဲ႔ တာဝန္ယူမႈမရွိတာေတြ ျဖစ္ ေနပါတယ္။ (၄)မိမိလက္ဝယ္ပုိင္ဆိုင္ထားသည့္ လုပ္ ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိျမင္ ထားမႈေတြကုိ အာဏာရယူထားၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ ေတြေတာင္မွ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသးပါဘူး။ သိျမင္ႏိုင္ေအာင္လည္း မႀကိဳးစားခ်င္ၾကဘူးလို႔ ယူဆရေတာ့မွာပါ။ မီဒီယာေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကတာေတြ ကုိေတာင္ မဖတ္ၾကပါဘူး။

 

 

(၅)မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ျပည္သူမ်ား သိျမင္နားလည္ႏိုင္ မႈရွိလာေအာင္ အစုိးရမွာ တာဝန္အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ျပည္သူထူထုနဲ႔ အဆက္မျပတ္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းေျပာျပေနရမွာပါ။ အခုလက္ရွိ အေျခအေနေတြကုိၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ တနသၤာရီတိုင္း ခရီးစဥ္မွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ပိုမိုထိေတြ႕ရန္လို ေၾကာင္းကုိ ေျပာသြားပါတယ္)။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန႐ႈပ္ေထြးမႈေတြဟာ မဟာဗ်ဴဟာ အမွားကုိကုိင္စြဲလိုက္တာလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္မဟာဗ်ဴဟာမွဴးအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမွဴးေတြ အရည္အခ်င္းမရွိတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းမွာလည္း ကြၽမ္းက်င္စြာကုိင္တြယ္ႏိုင္တဲ့လူေတြ အားနည္းမႈ ရွိတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာမွဴး ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဝန္းရံမႈေတြ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟာ ၾကာလာေလေလပုိၿပီး႐ႈပ္ေထြးလာေလေလျဖစ္ေနတယ္လို႔ သံုး သပ္မိပါတယ္။

ျမတ္လိႈင္း

#theyangontimes

Rate this item
(0 votes)
back to top