HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ေတာင္ေျခက မိႈင္းမိႈင္း ယမ္းေငြ႕က ေဝေဝ

ေတာင္ေျခက မိႈင္းမိႈင္း ယမ္းေငြ႕က ေဝေဝ

အုိက္စုိင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ေဒသသည္ လြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ေနေသာအရပ္ေဒသျဖစ္ၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးလည္း လြန္စြာခက္ခဲလွပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအပါအဝင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တုိင္းတစ္ခုႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒသငါးခုတုိ႔ရွိသည့္အနက္ အဆင္းရဲ ဆံုးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္က်ဆံုးေဒသပင္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါအေနာက္ေျမာက္ေဒသသည္ တျခားေသာေဒသမဟုတ္ပါ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ လဟယ္ၿမိဳ႕ နယ္)ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိေဒသမွာ နာဂမ်ဳိးႏြယ္စု ေပါင္း ၁၅ စုအပါအဝင္ ဗမာႏွင့္ ခမ္းတီးရွမ္း စသည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားအနည္းငယ္တုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးျခင္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး သြားလာရလြန္စြာခက္ခဲျခင္း၊ စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမရွိျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ မီးသံုးစြဲမႈ မရရွိႏုိင္ျခင္း၊ အေျခခံစားေသာက္ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ အဘက္ဘက္က ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာအဆင့္အတန္းျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာအရပ္ေဒသတြင္ ေသနတ္သံ(ဝါ)ယမ္းေငြ႕မ်ား စဲခဲ့ျခင္းသည္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မွ စတင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ အစမွာေတာ့ ထုိအေျခအေနမွာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး တစ္ဖန္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားလာရႏုိင္ေျခရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိေနၾကသည္။


ယခင္က နာဂေဒသတြင္ နာဂအမ်ဳိးသား ဆုိရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပၸလန္(NSCN-K) အဖြဲ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ တုိက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ NSCN- K မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားၾကား ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ နားလည္ မႈရယူခဲ့ၿပီး ေသနတ္သံမ်ားကို တိတ္ဆိတ္သြား ေစခဲ့သည္။ ေသနတ္သံမ်ား တိတ္ဆိတ္ျခင္း ကို တရားဝင္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၉ ရက္မွာ NSCN- K အဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္ကုိင္း တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ၾကား တုိင္းေဒသ ႀကီးအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း လက္ မွတ္ထုိးခဲ့သည္။


သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ ေတာ့ အေျခအေနတစ္မ်ဳိးေျပာင္းလဲသြားခဲ့ သည္။ NSCN- K သည္ အိႏိၵယအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္ေနေသာ အာသံႏွင့္ကသည္း သူပုန္မ်ားကို ခုိေအာင္းခြင့္ေပးထားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က သတင္းရရွိကာ NSCN- K ၏ ဌာနခ်ဳပ္ တကားစခန္းကို ၂ဝ၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္မွာ ဝင္ေရာက္ကာ နယ္ေျမ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္သည္။ အဆုိပါနယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တပ္မေတာ္သည္ ယေန႔ထိတုိင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီး အာသံႏွင့္ ကသည္းသူပုန္ ၂ဝ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သလို NSCN- K မွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ခႏၲီးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး႐ုံးမွာ NSCN- K မွ ေခါင္းေဆာင္ငါးဦးကို မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇/၁ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္အေရးယူကာ ခႏၲီးခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွာ အမႈ ရင္ဆုိင္ေစခုိင္းလ်က္ရွိၿပီး အာသံႏွင့္ ကသည္း သူပုန္ ၂၄ ဦးကို ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္စီ ခႏၲီးခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွ အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္ၿပီးျဖစ္သည္။


အဆိုပါအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မဏိပူရ္ျပည္သူ႔ တပ္(MPA)၊ ညီၫြတ္ေသာအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (UNLF)၊ Kan Glei Yawol Kanna Lup (KYKL), People’s Liberate Army(PLA), PREPAK ကသည္း သူပုန္ People’s Revolutionary Party of Kan Gleipak စသည့္အဖြဲ႕မ်ားကျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အိႏိၵယသူပုန္ ဘုိဒုိလန္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္ တစ္တပ္ဦး(NDFB)တုိ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ လဟယ္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ မုိင္ တုိင္ ၁၄၉ အနီးတြင္ ေမ ၁၆- ၁၇ ရက္မ်ားက ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္းက ''ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ အိႏိၵယသူပုန္ NDFB နဲ႔ နယ္စပ္ မုိင္တုိင္ ၁၄၉ အနီးမွာ တုိက္ပြဲျဖစ္တာပါ။ အခု ထိေတာ့ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ဆက္လုပ္ေန တုန္းပါပဲ''ဟု ေျပာသည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ အေနာက္ေျမာက္ေဒသမွာ ယမ္းေငြ႕ေဝလာျခင္းေၾကာင့္ မူလက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ နာဂ ေဒသသည္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ဆုိသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္ကို နာဂေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္လာၾကသည္။ နာဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေလာ႐ုံက ''အရင္က စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးေတာ့ အခု ေသနတ္သံၾကားေတာ့ ေဒသခံေတြ အထိတ္တလန္႔ ေတာ့ရွိတယ္''ဟု ေျပာသည္။ ကူကီးလူငယ္ ကြန္ရက္(KYN)မွ ဥကၠ႒ ဦးေဆးဂင္ကေတာ့ နာဂေဒသတြင္ People’s Revolutionary Party of KanGleipak (PREPAK), People’s Liberate Army (PLA), United National Liberation Front(UNLF), United People’s Party of KanGleipak (UPPK), Kan Glei Yawol KannaLup (KYKL), Kanleipak Communtst Party (KCP) စသည့္ကသည္းသူပုန္မ်ား လႈပ္ရွား လ်က္ရွိေၾကာင္း ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁ဝ ရက္ က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel  မွာ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲလုပ္စဥ္ ေျပာသြားခဲ့ဖူးသည္။


မဇၩိမသတင္းဌာနက တမူးတံတားေဖာက္ ခြဲမႈ ကသည္းအဖြဲ႕ UNLF တံု႔ျပန္ဆုိေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က ေဖာ္ျပရာမွာေတာ့ ျမန္မာပိုင္နက္အတြင္း PLA, ULFA, UPLF, PREPA K, KCP, KYKL, RPF, UNLF, MNRF, KLO of Assam စသည့္လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕ထက္မနည္း လႈပ္ရွားလ်က္ ရွိေၾကာင္း အိႏိၵယသတင္းစာမ်ား၏ ေဖာ္ျပမႈ မ်ားကို ကုိးကား၍ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။


NSCN-K သည္ အာသံျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး(ULFA)၊ ဘုိဒိုလန္းအမ်ဳိးသားဒီမုိ ကရက္တစ္တပ္ဦး (NDFB), KanGlei Liberation Army(KLA),  People’s Democratic Council of Karbi LonGri(PDCK), Kan Glei Yawol Kanna Lup(KYKL), People’s Liberation Army(PLA) တုိ႔အပါအဝင္ လက္နက္ကုိင္ကိုးဖြဲ႕ စုစည္း၍ United National Liberation Front of Western South East Asia(UNLFWSEA) ဆုိေသာ မဟာ မိတ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ အိႏိၵယအစိုးရကို တုိက္ခိုက္လ်က္ရွိေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရဘက္ က ယံုၾကည္ထားသည္။ လံုၿခံဳေရးေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အေရး ေလ့လာသူတခ်ဳိ႕၏ ေျပာဆုိမႈမ်ားအရ နာဂ ေဒသတြင္ အာသံႏွင့္ကသည္း သူပုန္အင္အား ၂ဝဝဝ ဝန္းက်င္ေလာက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေန ႏုိင္ေၾကာင္း ဆုိၾကသည္။


ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံပိုင္နက္ နာဂေဒသတြင္ မည္သည့္အိႏိၵယသူပုန္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေျခစုိက္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္း ကို တရားဝင္စာရင္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိ သကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းလည္း မရွိေပ။ အိႏိၵယအစိုးရသည္ NSCN-K အပါအဝင္ MPA, UNLF, KYKL, PLA, PREPAK, NDFB တုိ႔ကို မတရားအသင္း ေၾကညာထား ၿပီး ထုိအဖြဲ႕မ်ားကို ျမန္မာပုိင္နက္အတြင္းမွာ အေျခစုိက္ခြင့္မေပးရန္ အပါအဝင္ တုိက္ခိုက္၍ ဖယ္ရွားေပးရန္ႏွင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပူးတြဲစစ္ဆင္ေရးလုပ္ရန္ အၿမဲတမ္းေတာင္း ဆုိလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္ မေတာ္ဘက္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမွ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မ်ားကို အေျခစုိက္ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္၍ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အကုန္အထိ အိႏိၵယသူပုန္မ်ားကို တုိက္ ခိုက္မႈမျပဳခဲ့ဘဲ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲ က်မွသာ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ ထုိတုိက္ခုိက္မႈမ်ားျပဳလုပ္မႈသည္ တစ္ဖက္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝ ေဒသတြင္ ရခုိင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕(AA)ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လာသည့္အေျခအေနျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စဥ္းစားစရာမ်ားျဖစ္လာသည္ဟု လက္နက္ ကုိင္အေရးေလ့လာသူတခ်ဳိ႕က ဆုိၾကသည္။


အိႏိၵယအစိုးရ၏ အစဥ္တစိုက္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ AA ကို ရခုိင္ ျပည္နယ္တြင္ အေျခစုိက္ခြင့္မျပဳႏုိင္သည့္အတြက္ ဟန္႔တားေသာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ ေရးမ်ားကို အိႏိၵယအစိုးရက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးလာရန္အတြက္ေလာ။ နာဂေဒသရွိ အိႏိၵယအစိုးရ မႀကိဳက္ေသာ သူပုန္မ်ားႏွင့္ NSCN-K ကုိပါ တပ္မေတာ္ဘက္က အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ အိႏိၵယအစိုးရကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈ ေၾကာင့္ AA အဖြဲ႕ အိႏိၵယနယ္စပ္၌ အေျခမစုိက္ႏုိင္ရန္အတြက္ နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးကို တုိး ျမႇင့္ကာေဆာင္ရြက္ေပးလာခဲ့သည္။ လက္နက္ ကိုင္အေရးေလ့လာသူမ်ားကေတာ့ အိႏိၵယအစုိးရအေနျဖင့္ AA ကို အကာအကြယ္ေပးမည္ စိုးရိမ္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္က အိႏိၵယအစုိးရႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အိႏိၵယအစိုးရမႀကိဳက္သည့္အဖြဲ႕မ်ားကို ေမာင္းထုတ္ ျခင္းႏွင့္ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ ႏုိင္သည္ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။


သို႔မွသာလွ်င္ AA ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ အေျခစုိက္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဟန္႔တားႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း အိႏိၵယအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္မူ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ကစတင္၍ ယမ္း ေငြ႕မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည့္ နာဂေဒသတြင္ တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကေနတစ္ဆင့္ အိႏိၵယသူပုန္မ်ား ျဖင့္ ထိေတြ႕ကာ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာမည္ကို ေဒသမ်ားၾကား စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ မူလကတည္းက လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဘက္ဘက္က နိမ့္က်ေနေသာ နာဂေဒသတြင္ ယမ္းေငြ႕ တစ္ ေက်ာ့ျပန္မေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ အိႏိၵယသူပုန္အေရးကို ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ ပါက တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားထက္ နာဂ ေဒသခံမ်ားသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိမုိအခက္ အခဲအက်ပ္အတည္းျဖင့္ ရင္ဆုိင္သြားလာရ ႏုိင္ေျခရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေနာက္ေျမာက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားက ယမ္းေငြ႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသလုိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း ယမ္းေငြ႕အစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးကို ယူေဆာင္လာေပးၾကရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိေနၾကပါသည္။ 

 

Rate this item
(0 votes)
back to top