HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

ရခိုင္အေရး လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႕စည္းရန္ အေရးႀကီး အဆို ႐ံႈးနိမ့္

ရခိုင္အေရး လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္း ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္သာ ဖဲြ႕စည္းရန္ အေရးႀကီး အဆို ႐ံႈးနိမ့္

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၁

ရခိုင္အေရးလြတ္ လပ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္သာဖဲြ႕စည္းရန္ အေရးႀကီးအဆိုအား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆံုးျဖတ္ရာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ အေရးႀကီးအဆုိကုိ ကန္႔ကြက္မဲ ၂၅၁ မဲ၊ ေထာက္ခံမဲ ၁၃၈ မဲ၊ ၾကားေနမဲသံုးမဲ ရရိွခဲ့ၿပီး ကန္႔ကြတ္မဲမ်ားသည့္အတြက္ အေရးႀကီးအဆိုကို အတည္မျပဳေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

မိုင္းပန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း ေက်ာ္မိုးတင္သြင္းသည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္ မရွင္တစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ UNSC ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ျပည္ပအဖြဲ႕ျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ ျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ပါရွိရာ လြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားယံုၾကည္ေသာ အားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ျပန္လည္စဥ္းစားဆံုး ျဖတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးကေဆြးေႏြးသည္။


အာဆာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈၿပီး ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ကိစၥမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာေကာ္မရွင္တစ္ ရပ္ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံတကာမွပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္သံုးဦးပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး မွ ေမ ၃၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းရာတြင္ ရခိုင္အေရးကို တတ္သိနားလည္ေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္သာဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သ ေဘာဆႏၵသည္သာ အေရးႀကီး ေၾကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႕စည္းထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အဖဲြ႕အစည္းမွ ထပ္မံဖဲြ႕ စည္းရန္မလိုေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈ မရရိွဘဲ ေကာ္မရွင္ဖဲြ႕စည္းျခင္းသည္ ႀကီးမားေသာအမွားတစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယခုေကာ္မရွင္ကို ရခိုင္ လူမ်ိဳးမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳ ေၾကာင္း၊ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။


ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္းက ''ရခိုင္အ ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တက္ ၾ<ြကလႈပ္ရွားသူမ်ားကဘက္ေပါင္း စံုကစြပ္စဲြခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကို ပဲ ဦးတည္ေနပါတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ား၊ အိုအိုင္စီႏိုင္ငံမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို အေထြေထြပံ့ ပိုးေပးပါတယ္။ ကိုဖီအာနန္ ေကာ္ မရွင္ဖဲြ႕စည္းစဥ္ကပင္ ရခိုင္ျပႆနာဟာ ေဒသတြင္းျပႆနာအဆင့္ကိုေက်ာ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာျပႆနာ အဆင့္ ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ တရားလိုက တရားခံျဖစ္သြားၿပီး လမ္း ျပေျမပံုရဲ႕ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးၿပီ လို႔ေျပာေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအား ေတြက မစဲဘဲနဲ႔တသဲသဲ ေရာက္ရိွ ဆဲျဖစ္တာ အားလံုးအသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အေျခအေနကို ျမန္ မာေတြသာအသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကို ေျဖရွင္းဖို႔ ျမန္မာပညာရွင္ေတြသာ အသင့္ ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဗိုလ္မွဴးႀကီးခင္ေမာင္ခ်ိဳက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလက္ထဲတြင္သာရိွေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ ေဆးမည့္သေဘာျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါးသလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို စံု စမ္းစစ္ေဆးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရာတြင္လည္းေကာင္း မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားသာပါဝင္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖဲြ႕၊ စီရင္ပိုင္ခြင့္ရိွသည့္တရား ႐ံုးမ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို အလံုးစံုလိုက္နာေဆာင္ရြက္စရာမလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ဂန္႔ေဂါမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚယဥ္မင္းလိႈင္ကမူ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကုလ သမဂၢ၏အႀကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္ကိုရည္ရြယ္ဖဲြ႕စည္းျခင္းကိုမ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ ၾကား ျဖတ္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟုပါရိွေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးပါဝင္႐ံုျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာၾသဇာခံအဖဲြ႕အ စည္းမျဖစ္သြားေၾကာင္းအဆုိကုိ ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္တင့္က ရခိုင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေစာင့္ ၾကည့္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖဲြ႕စည္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာအျမင္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈနည္း ပါးလ်က္ရိွေနေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူမည္ဆိုသည့္မူဝါဒႏွင့္အညီ တာဝန္သိ တာ ဝန္ေက်ပြန္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ မိသားစုဝင္ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရကအစျပဳ ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ိဳးသားေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေကာ္ မရွင္ကိုဖဲြ႕စည္းရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ယံုၾကည္မႈရႏိုင္ရန္ သံတမန္နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းကာအဆိုကိုအတည္မျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 

NT

#democracytoday

 

Rate this item
(0 votes)
back to top