HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေပၚေနဟု ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးေျပာ  

နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေပၚေနဟု ျပည္ထဲေရး ဒုဝန္ႀကီးေျပာ   

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

နယ္စပ္ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးတား ဆီးႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သူက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (အမွတ္ ၂ )မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးထြန္းထြန္းဦး၏ ယခုအခါတြင္ ရာဘေခၚ စိတ္ၾကြေဆးျပားမ်ားကုိ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ေနရာေဒသအႏွံ႔အျပား၌ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏုိင္ေသာ အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာတား ဆီးႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းအေပၚ ၎ကျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


''နယ္စပ္ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္မ်ားကုိ အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ပရီဆာကာ (မူးယစ္ေဆးဝါးျပဳလုပ္ရာ အသံုးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္း)မ်ား ဝင္ေရာက္မႈကုိ အျပည့္အဝ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးမွာလည္း စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္ေပၚေနတာကုိ ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎ကေျပာသည္။


ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ပရီဆာကာ ၂၃ မ်ိဳးအျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လုိအပ္ခ်က္အရ ကဖိန္းတာ႐ုိမုိင္း၊ ကလုိ႐ုိက္ဆာလဖိန္း၊ ျပည့္ဝဆီစသည့္ သုံးမ်ိဳးကုိလည္း ပရီဆာကာအျဖစ္ ထပ္မံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဓာတု ပစၥည္း ၂၆ မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


မူးယစ္ေဆးဝါး ဓာတုပစၥည္း မ်ားဓာတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ မဲေခါင္ MOU အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


''၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္မွာ မူးယစ္ေဆး ဝါးဓာတုပစၥည္း ပရီဆာကာ၊ ဓာတ္ခြဲသုံးပစၥည္းမ်ားကုိ အေျမာက္အျမားဖမ္းဆီးရမိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိမႈ ၂၇ မႈရွိခဲ့ၿပီး တန္ဖုိးအားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္းႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ ပရီဆာကာမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ စိတ္ ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားထုတ္လုပ္ပါကစိတ္ၾကြေဆးျပားသန္း ၁၅ဝ ခန္႔ထြက္ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ဘိန္း ၂ ဒသမ ၄၃ တန္အား အဆုိပါ ပရီဆာကာမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မည္ဆုိပါက ဘိန္းျဖဴ ၂၅ဝ ကီလုိ ဂရမ္ခန္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္''ဟု၎ကေျပာ သည္။


လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းထြန္းဦးက ''ယခုအခါမွာ စိတ္ၾကြေဆးျပားခ်က္လုပ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူရရွိေအာင္ စီစဥ္ႏိုင္ျခင္း၊ ေဆးျပား႐ုိက္စက္မ်ားကုိ ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ေအာင္ ဖန္တီးျပဳလုပ္လာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေနရာေဒသမေရြး အလြယ္တကူ ထုတ္လုပ္လုိ႔ရႏိုင္ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အႏွံ႔ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကားပါမက်န္ အလြယ္တကူကုိဝယ္ယူသုံးစြဲလုိ႔ ရေနပါၿပီ။ ဒီလုိေပါမ်ားလြယ္ကူလာေတာ့ သုံးစြဲသူလူ ဦးေရကလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိတုိးပြားလာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးငယ္၊ ကေလးငယ္ေလးေတြအထိပါ သုံးစြဲလာၾကပါတယ္။ ဒီလုိသုံးစြဲမႈေတြနဲ႔အတူ ရာဇဝတ္မႈေတြကလည္း ထူေျပာလာပါတယ္။ အလြယ္တကူထုခြဲေရာင္းခ်လုိ႔ရတဲ့ ဖုန္း၊ ဟန္းဆက္၊ ဆုိင္ကယ္ေတြကုိ ႐ုိက္ႏွက္လုယက္လာၾကပါတယ္။ ေဆးအရွိန္နဲ႔စိတ္ၾကြၿပီး မင္းမဲ့စ႐ုိက္ဆန္ဆန္ လူကုိသတ္ၿပီး လုယက္လာၾကပါတယ္။ ဒီစိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈေတြ ရာဇဝတ္မႈႀကီးေတြ မ်ားျပားလာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာသည္။ 

NT,MO

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top