HIGHLIGHT NEWS
Main menu

Political News [-- ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား --]

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳေပးသင့္ဟု ဦးကုိကုိႀကီး ဆုိ  

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္  အသိအမွတ္ျပဳေပးသင့္ဟု ဦးကုိကုိႀကီး ဆုိ   

ရန္ကုန္၊ေအာက္တိုဘာ ၁၆

လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈမ်ားကို ဝန္ခံျခင္းမျပဳလွ်င္ေတာင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အဆင့္အနိမ့္ဆံုးျပဳ လုပ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ပါတီေခါင္း ေဆာင္ ဦးကုိကိုႀကီးကေျပာသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ KAFE IN TOWN စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဥပကၡာမျပဳေကာင္းေသာ ဘဝမ်ား အစီရင္ခံစာမိတ္ဆက္ပဲြတြင္ ၎က အထက္ပါအတုိင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

''ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူေတြအတြက္ ဘယ္အခ်က္အလက္ေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမလဲဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေလးေလးနက္နက္ စဥ္း စားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တရား ကိုေဖာ္ထုတ္တယ္။ အမွန္တရား ဝန္ခံတယ္။ ခြင့္လႊတ္တယ္။ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္တယ္။ အဲဒီလိုေဆာင္ရြက္ ၾကတာရိွပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တိုု႔ ဒီမွာ ဝန္ခံတယ္ဆိုတဲ့အဆင့္နဲ႕ အဲေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ အသိ အမွတ္ျပဳတဲ့အဆင့္၊ အနိမ့္ဆံုးအ ဆင့္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္လို႔ျမင္ပါတယ္'' ဟု ၎က ေျပာသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ မ်ား၌ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈေဆာင္ရြက္လာခ်ိန္တြင္ လူ႔အ ခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားအ တြက္ ျပန္လည္ကုစားေပးေလ်ာ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ ႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ ခံရသူမ်ားကုိ ျပန္လည္ကုစားေပး ႏိုင္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းကာ ေဆာင္ ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ မုန္းတီး ျခင္းႏွင့္ လက္စားေခ်ျခင္းမ်ားမပါ ဝင္ေၾကာင္း¤င္းကေျပာသည္။


''အသံထြက္ခြင့္ မရတဲ့သူေတြ အသံလည္းမထြက္ရဲတဲ့ မ်ိဳးဆက္ ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူအဖဲြ႔ အ စည္းေတြမွာ အခိုင္အမာတည္ရိွ ခဲ့ၾကတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပိတ္ ေလွာင္ခံခဲ့ရတဲ့ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ထဲမွာမတရားမႈေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့ သူေတြကိုယ္ႏိႈက္က က်ဴးလြန္ေန တယ္လို႔ သိလ်က္နဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း၊မသိဘဲေသာ္လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရိွ ပါတယ္။'' ဟု¤င္းကေျပာသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အထူးသျဖင့္တိုင္းရင္း သားေဒသမ်ားတြင္စစ္ပဲြမ်ား၊အနိ ဌာ႐ံုမ်ားရိွခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေပၚေဒသ မ်ားတြင္လည္း တစ္ပါတီစနစ္၊ စစ္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္၌ ႏိုင္ငံ ေရးသေဘာထားကဲြလဲြသူမ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ညႇင္း ပန္းႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ¤င္းက ေျပာသည္။


ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢသံအမတ္ႀကီး Mr.Kristian Sehmidt ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံလူ အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား တိုးတက္ လာသည္ကို ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္းေတြ႕ျမင္ရၿပီး ယခုကဲ့သို႔တိုးတက္ လာခ်ိန္တြင္အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ မည္မွ်ပင္နာ က်င္ရပါေစ အတိတ္ကိုမ်က္ကြယ္ ျပဳပါကခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ ပြားႏိုင္ေျခကို ခြင့္ျပဳေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိတ္ကာလ ရာဇ ဝတ္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရ မည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ၿငိဳးျဖင့္လက္တံု႔ျပန္ ရန္မရည္ရြယ္ဘဲ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ သစ္မ်ားအတြက္ သာယာေအးခ်မ္း မႈမ်ားကိုသာ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ ျခင္းသည္ ေလးစားစရာစိတ္ထား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

NT

#democracytoday

Rate this item
(0 votes)
back to top