ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂

ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးကို မတ္ ၁၂ ရက္ ကက်င္းပေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝး၌ အတည္ျပဳ ခန္႔ေၾကာင္း သိရသည္။ လစ္လပ္ေနသည့္ ျပည္နယ္ စည္ပင္ဝန္ႀကီးေနရာတြင္ ေတာင္ကုတ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈကို ကန္႔ကြက္သူမရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂

(၁၃၈)ႀကိမ္ ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ား ညီလာခံတြင္ ရခိုင္အေရးအေပၚ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ေဆာင္ရြက္မႈကို တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က ေျပာသည္။ မတ္ ၁၂ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္မွ ၁၈ ရက္အထိ ႐ုရွားႏုိင္ငံ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ (၁၃၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားညီလာခံ၌ အေရးေပၚကိစၥရပ္အျဖစ္ တင္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕အစီရင္ခံစာကို အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္က တင္ျပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၂

အၾကမ္းဖက္မႈကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ တြင္ ေရာေထြးမသံုးသပ္ရန္ ကမၻာ့အသိုင္းအဝိုင္းသုိ႔ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကေတာင္းဆိုရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚထုေမက ေျပာသည္။ မတ္ ၁၂ ရက္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမွေပးပို႔ေသာ အာဆီယံ-ၾသစ ေၾတးလ်ႏုိင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးရာ ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မြန္းေတာင္းရွစ္၊ မတ္ ၁၁

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအန္ႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမွ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ ထျပန္ရႏုိင္သလုိ သေဘာတူညီခ်က္ႀကီးလည္း ရရွိႏုိင္သည္ဟု အေမရိကန္သမၼတထရန္႔ကေျပာၾကား ေၾကာင္း မတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ႐ိုက္တာသတင္းကဆုိသည္။ တုိးတက္မႈမရႏုိင္ဟု ထင္ျမင္မိပါက ေဆြးေႏြးပြဲမွ မိမိ ျမန္ ျမန္ထျပန္တာမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ထရန္႔က ရီပတ္ဘလီကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းတစ္ဦး၏ မဲဆြယ္ပြဲတြင္ေျပာၾကားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း မိမိယုံၾကည္သည္ဟုလည္း ထရန္႔က ေျပာသည္။  ထရန္႔ႏွင့္ကင္ဂ်ဳံအန္တို႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည့္ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ကိုမသတ္မွတ္ရေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေမလထက္ေနာက္မက်ေစဘဲ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ ထုိသို႔ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ ကင္ဂ်ဳံအန္က စတင္ကမ္းလွမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေပက်င္း၊ မတ္ ၁၁

အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစႏုိင္သည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဇာင္ရွန္က မတ္လ ၁၁ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက သတၱဳသြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံရန္ အဆုိျပဳထားသည္ကို ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္တက္လာၿပီး သြင္းကုန္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကို ပ်က္ျပားေစသည္ဟု စုိးရိမ္ေနစဥ္တြင္ တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁၁

မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု မြန္အမ်ိဳးသားပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္လယိတမက ေျပာသည္။ မတ္ ၁၁ ရက္က မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအ ေဝးကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာအပါအဝင္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥမ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္လယိတမက ဒီမုိကေရစီတူေဒးသို႔ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ဝ

ေအာက္ေျခမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား နည္းေနေသာေၾကာင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းအမႈမ်ားကုိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဦးႏုိင္ငံလင္းကေျပာၾကားလိုက္သည္။ အဆိုပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို မတ္ ၁ဝ ရက္ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံ၌ က်င္းပသည့္ မတ္ ၈ ရက္တြင္က် ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ည္။

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၁ဝ

ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္မွျပန္လႊဲမည့္ ဘဂၤါလီ ၈ဝဝဝ ေက်ာ္စာရင္းတြင္ လက္ရွိစိစစ္ခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ေနထိုင္ဖူးသူ ၃ဝဝ ေက်ာ္သာရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။ စိစစ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလ ကုန္ ေလာက္မွသာ စိစစ္မႈမ်ား ၿပီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁ဝ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုဝဏၰရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးဗဟို သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ၿွွဗ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္ေပးပြဲအခမ္းအနားအၿပီး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

Page 3 of 70