ရန္ကုန္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မရွင္ (Peace Commission)ႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီတို႔ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္မွ အခ်ဳိ႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပသြားေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း KNPP  မွ မတ္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

ရန္ကုန္

အစိုးရသစ္တက္လာသည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အင္အားသံုးေျဖရွင္းခဲ့သည့္အေျခအေနမ်ဳိး မရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္

တရားမွ်တမႈေဖာ္ေဆာင္ရန္ ေႏွာင့္ ေႏွးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈကို ျငင္းဆိုျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ဆိုး႐ိုးစကားကို အေလးထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မတ္ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းေရးညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရန္ကုန္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း မတ္ ၇ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳရန္ သင့္၊ မသင့္ကုိ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ၌ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိသူေပါင္း ၁၉၄ မဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲျဖင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ားျခင္း ေၾကာင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံကို R2P (Responsibility to protect) ႏွင့္ အေရးယူေတာ့မည္ဟု ေျပာဆုိေနသည္။ ယင္းကိစၥကုိ သေဘာက်သူမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ မႏွစ္ၿမဳိ႕သူမ်ား လည္း ဒုႏွင့္ေဒး ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ကန္႔ကြက္သူ အမ်ား အျပားလည္း ရွိေနသည္။ ႀကဳိဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိေန ျပန္သည္။

ရန္ကုန္၊ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ပါက ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ က်ခံေစ ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒ ျပင္ ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္ တာျမတ္ဉာဏစိုးက အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ကန္႔ဘလူ၊ မတ္ ၆

စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ကန္႔ဘလူၿမိဳ႕နယ္ ဘူးကုန္းေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ေက်းရြာငါးရြာပါဝင္ၿပီး အိမ္ေျခတစ္ေထာင္ ေက်ာ္၊ လူေပါင္း ၇၅ဝဝ ခန္႔ကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနရသျဖင့္ မႏုိင္မနင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္ ခ႐ုိင္တရား႐ုံးမွ ႐ုံးထုတ္ျပီး၍ ေနျပည္ေတာ္အက်ဥ္းေထာင္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္စဥ္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားေသာ တရားခံ ၂ ဦးကို ျပန္လည္ဖမ္းဆီးရမိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။

Page 5 of 70