မႏၲေလး၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၂- မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ညပိုင္းႏွင့္ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းအထိ မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၅ ဒသမ ၁၆ ျဖင့္ စံခ်ိန္ခ်ိဳးရြာသြန္း ခဲ့ေသာေၾကာင့္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ား ႏွင့္အနိမ့္ပိုင္းရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရဝင္နစ္ျမဳပ္မႈ မ်ားၾကဳံေတြ႕ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ားအ ရ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ရာႏႈန္းျပည့္မိုးတစ္ႀကိမ္/ႏွစ္ႀကိမ္ ရြာသြန္းရန္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာ ထားၿပီး နိုင္ငံတကာမိုးေလဝသ သတင္းမ်ား အရ လည္း ေအာက္ တိုဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစတင္ ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ မုန္တိုင္းတစ္ခု TD Twnty three ျဖတ္သန္းမည္ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

Published in Regional